Amentü ve Dualar

Amentü ve Dualar

Amentü ve Dualar
Amentü ve Dualar
Bu içerik 773 kez okundu.

Dualar, Müslümanın hayatında önemli bir yer tutar. Zira dua, müminin manevi silahı ve Rabbine iltica vasıtasıdır. Mümin bir ihtiyacı olduğunda Rabbine dua ederek yönelir. Zaten dua, insanda fıtri bir olgu olup, tüm dinlerde mevcut olan bir yakarıştır. Dualar arasında ilk bilinmesi gerekenlerden birisi olan ve imanın şartlarını ortaya koyan Amentü duasıdır.
İmam esaslarını içine alan Amentü duasının bilinmesinin önem arz etmesi sebebiyle aşağıya Arapçası, okunuşu ve Türkçe meali ile birlikte çıkarıyoruz.

OKUNUŞU:
Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l mevt. Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.
ANLAMI:
Ben Allâh-ü Te’âlâ’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin Allâh-ü Te’âlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ’dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve peygamberidir.

Amentü dışında Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen bir çok duayı ekleyebiliriz. Bu dualar arasında, yatarken okunacak dua, sofra (yemek) duası, rızık duası, borçtan kurtulma duası, tuvalete girerken ve çıkarken okunacak dua, korku duası, abdest duaları, şifa duaları gibi daha birçoklarını sayabiliriz. Özellikle evlere veya işyerlerine asılan ve halk arasında karınca duası olarak da bilinen bir dua ile bu yazımıza devam etmek istiyoruz.
Bereket Duası olarak da bilinen bu dua Karınca duasıdır. Bereket Duası; Hak Teala'dan helal bir rızık ve işlerinin bereketinin artması amacıyla okunan bir duadır. Bereket (Karınca) Duası'nın Arapçası, Okunuşu ve Anlamını yine sizler için aşağıya çıkarıyoruz.

OKUNUŞU:
Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

ANLAMI:
Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi Allahım, Ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran’ı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Bu duaların dışında biraz öncede belirtildiği üzere Kuran-ı Kerim'de ve Hadislerde yerini bulan birçok dua mevcuttur. Güvenilir kaynaklardan derlenmiş olan bu dualara www.namazsuresi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bu besinleri tüketenlerin dişleri daha sağlıklı oluyor!
Bu besinleri tüketenlerin dişleri daha sağlıklı oluyor!
Kayseri mutfağının damak çatlatan lezzeti
Kayseri mutfağının damak çatlatan lezzeti "Develi cıvıklısı"