Büyükkılıç: “Beydeğirmeni Projesi, Ekonomiye Yılda 1 Milyar TL Katkı Sağlayacak”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıçbaşkanlığında Kayseri Ticaret Borsası’nda (KTB) kırmızı et üreticileri ileistişare toplantısı yapıldı. Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni projesitamamlandığında yaklaşık 100 bin civarında hayvan üretiminin gerçekleşmesininplanlandığını belirterek, projenin ekonomiye yılda 1 milyar TL katkısağlayacağını söyledi.

Kayseri Ticaret Borsası’nda gerçekleşen toplantıyaBüyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri TicaretBorsası Başkanı Recep Bağlamış, İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, TarımsalHizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı HakkıAlp, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ve kırmızı etüreticileri katıldı.

“BİRLİKTELİĞİN BEREKETİNİ SİZLERE YANSITIRSAK BİZ KAZANMIŞ OLURUZ,KAZANDIRMIŞ OLURUZ”

Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, dayanışmaya ve birliğevurgu yaparak “Birlikteliğin bereketini yaşarsak kazanmış oluruz. Borsa,Belediye ve Tarım İl Müdürlüğü ile gerçekten dayanışmanın hiçbir önyargıolmadan, hiçbir hesap, hiçbir itiraz olmadan ne isteniliyorsa gücümüz veimkânlarımız nispetinde yapma yönünde irade gösterdiğimizi sizler debiliyorsunuz. Bunu bir şans, bir kazanım olarak değerlendirmeniz sizinaçınızdan çok önem arz etmektedir. Onun için bu birlikteliğin bereketinisizlere yansıtırsak biz kazanmış oluruz, kazandırmış oluruz” diye konuştu.

Kayseri’nin 1,5 milyon nüfusa yaklaşan bir rakama ulaştığını,16 ilçesi, merkezi ve taşrasıyla her ne kadar endüstri ve ticaret merkezi diyebilinse de tarım ve hayvancılıkta da en önemli merkezlerden olduğunu vurgulayanBüyükkılıç, “El ele, gönül gönüle diyoruz. 16 ilçemizde de bu alanda büyük birpotansiyel olduğunu, bunu mutlaka değerlendirmemiz gerektiğinin hepimizfarkındayız” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN AYRIŞTIRMA, ÖTEKİLEŞTİRME YAPMADIK, YAPMAYIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hiçbirzaman ayrıştırma ve ötekileştirme yapmadıklarını kaydederek, “Sizler de bunaşahitsiniz ki hiçbir zaman ayrıştırma, ötekileştirme yapmadık, yapmayız, bizimedebimize de yakışmaz. Çünkü biz sizleri temsil ediyor, sizlere layık olma,sizler için çalışma yönünde gayret gösteriyoruz. O açıdan daha işin başındagelir gelmez hatırlanacağı üzere kırmızı et üreticilerimizin kıymetli başkanıErcan kardeşimizle borsamızla oturduğumuzda malum Beydeğirmeni Projesi’ndekirakamlarla ilgili ne yapabilirizi konuştuk. Biz toprağı insanların hizmetinesunmuyorsak bir anlam ifade etmez, ekonomiye kazandırmıyorsak bir anlam ifadeetmez” şeklinde konuştu.

“ŞEHİR OLARAK ÇOK ŞÜKÜR İYİ BİR NOKTADAYIZ”

Toplantıda “Şehir olarak çok şükür iyi bir noktadayız, ciddibir sıkıntımız yok” diyen Büyükkılıç, 30 büyükşehir içerisinde KayseriBüyükşehir Belediyesi’nin yüzde 60’a varan yatırım oranıyla kamuoyunda enyüksek yatırım yapan büyükşehir olarak 1 numara olduğunu paylaşarak, şunlarıaktardı:

“Şehir olarak çok şükür iyi bir noktadayız, ciddi birsıkıntımız yok. Cenab-ı Allah verdikçe veriyor, geçtiğimiz günlerdemeclisimizde bütçemize 300 milyon TL ek bütçe koymak suretiyle 2021 yılını dahabereketli bir yıl olarak görüyoruz. 30 büyükşehir içerisinde Kayseri BüyükşehirBelediyesi yüzde 60’a varan yatırım oranıyla kamuoyunda en yüksek yatırım yapanbüyükşehir olarak 1 numara. Biz sizin için varız, biz israfı, haramı bilmeyiz.Ekibimiz ile bu kaygılarla yetiştik. Şehrimizi, sizleri seviyoruz. Tarım vehayvancılık alanında bizim 2022’de daha fazla size ne gerekiyorsa destekolmamız lazım. Bin koyun dağıtımı ile başladık, 2 bine çıktı, 3 bin olmasılazım dedik. Meralarımızı en iyi şekilde fırsata çevirip, değerlendirmemizlazım, küçükbaş için en uygun meralar ile ilgili çalışmalarımız sürecek.”

BEYDEĞİRMENİ PROJESİ, YILDA 1 MİLYAR TL EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi ile ilgiliaçıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “5,5 milyon metrekarelik alt yapısınıhazırladığımız güzel bir proje. O proje orada durduğu zaman anlam ifade etmez,içi dolduğu zaman anlam ifade eder. Biz sizin yanınızda yer almaya hazırız,sizden gayret bekliyorum. Orada çalışmalarını yapıp, projelerini hayatageçirenler var.  Mali yönden belediyemizeyük getirmeden kazan kazan politikasıyla en güzel şekilde 1.5 mw enerjibaşladı, 4.5 mw çıkan şekliyle proje devam ediyor. Daha sonraki süreçte hemgübre tesisi hem sera tesisi hem de güneş enerjisi santrali kurma yönündeyapılacak yatırımlar söz konusu. Buradaki yatırımcı sayımızın en kısa zamandaartması için Tarım İl Müdürlüğümüz ile Tarım Bakanlığımızla teşviklerdenfaydalanmak suretiyle hızlandırılmasının gereği kanaatindeyiz. Ankara boyutunutakip etmek bize yakışır, sahip çıkmak bize yakışır. Siz yeter ki bu işebesmele çekip, bu işe niyet etin, projelendirin, bir an evvel müracaattarihlerini paylaşıp, yolumuza devam edelim. Bu proje tamamlandığında yaklaşık100 bin civarında hayvan üretimi sağlanacak, yılda 1 milyar TL ekonomimizekatkı sağlayacak proje olacağını unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, tüm ilçelerin alt yapı çalışmaları ile ilgiliher birini ihya etmeye çalışırken, makine ve ekipman konusunda destekverdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Geçen aylarda sırfYeşliköy-Delialiuşağı bölgesinde yaptığımız su, yol, diğer çalışmalarımızlayaptığımız yatırım 50 milyon TL idi, Allah’a şükürler olsun, bunu her bölgedeyapıyoruz. Ayrıca 33 bin 680 dekarda 450 ton yem bitkisi tohumu desteklemesiyaptık, bu sene 1000 tona çıkarıyoruz” dedi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile İl TarımOrman Müdürü Mustafa Şahin de Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayıteşekkürlerini ilettiler.

Başkan Büyükkılıç, gerçekleşen toplantıda daha sonrakırmızı et üreticilerinin talep ve isteklerini dinledi.

yorum Yap