Büyükkılıç: “Bilimi Çok Önemsiyoruz”

Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşenprogramda konuşan Başkan Büyükkılıç, ‘Erdemlerin en büyüğü bilimdir’ diyen Farabi’nin doğumunun 1150.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasınıtemenni ederek, “Farabiler bizlere ışık saçıyor, yol gösteriyor. Biz inşallahyeni Farabilerin çıkması yönünde de elbette ki hep beraber gayretler içerisindeolmamız gerektiğini hatırlatıyorum” dedi.

BİLİM MERKEZLERİ İLE KAYSERİ, BİLİMİN DE MERKEZİ OLUYOR

Başkan Büyükkılıç, bilimi çok önemsediklerini vurgulayarak,“Kayseri’mizde malumunuz Çetin Şen Bilim Merkezi’miz var. Vesile olduğumuz veher türlü desteğini verdiğimiz Murat Kantarcı bitme aşamasında. En önemlisiTUBİTAK ile işbirliği halinde 6 tane bilim merkezimizden birisi olan KayseriBüyükşehir Belediyemizin bünyesindeki Bilim Merkezi’miz söz konusu. Ayrıca daDeveli’de de bir okulumuzu bilim merkezine dönüştürmek üzere çalışmalar yaptıkve Bilim Merkezi haline getirdik. Çünkü, biz bilimi çok önemsiyoruz. Bu konudada gereken çalışmaları yapmamız gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum” diyekonuştu.

Kayseri’nin Makarr-ı Ulema, Makkar-ı Evliya diye veliler veâlimler şehri ya da makamı olarak nitelendirildiği bir yer olduğunu belirtenBüyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette ki Davud-el Kayseri’miz ile başlayan süreç kiOsmanlı’nın eğitim politikasını yuvarlayan Kayserili büyüğümüz, SeyyidiBurhaneddin Hazretleri’nin, Hunat Hatun Hazretleri’nin yine Gevher Nesibe TıpFakültesi’ne ismini veren zamanında Gevher Nesibe Sultan’ın yaptırmış olduğuşifaiye diye bildirdiğimiz 800 yıl önceki tıp fakültelerinin ilklerinden olan,nitelendirilen bir okulun, fakülte burada başladı. Bu sayılar çoğaltılabilir.İpek Yolu’nun üzerinde olan ticaret ve endüstri ile anılan yapılan kazılarda daçıkan tabletlerde çek, senet, ticari anlaşmalar. Ve sosyal içerikli anlaşmalarıiçeren tabletlerle karşılaştığımız ve son süreçte de Gastronomi alanında,turizm, eğitim, sportif alanında adeta ön plana çıkan bir güzel şeydenbahsediyoruz.”

“EVLİYE ÇELEBİLERİN, KAŞGARLI MAHMUDLARIN IŞIĞINDA HEP BERABER YOLALIRIZ”

Büyükkılıç, Bilim Merkezi’ni yaklaşık 500 bin kişininziyaret ettiğini, geçen haftalarda 3 gün boyunca Bilim Şenliği yapıldığını, onbinlerce öğrencinin değişik etkinliklere katılarak, bölgeye ışık kattığınıanlatarak, “Türk-İslam tarihinde bilime ışık saçmış onlarca değil, yüzlerce,binlerce bilim adamını rahatlıkla sayabiliriz. Önemli olan bizim onlardan ilhamalarak, kendimize bir yol haritası çizip, bizim ne yapıyor olmamız ve bu yöndegayret göstermemizdir. İnşallah Evliye Çelebilerin, Kaşgarlı Mahmudların ışığındahep beraber yol alırız diye buradan paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Programa, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Milli EğitimBakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül,ilçe milli eğitim müdürleri ve Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sezerİnan ile öğrenciler ve davetliler katıldı. 

yorum Yap