Büyükkılıç: “Bizim Kültürümüzde Kadın Her Zaman Önemli Bir Yere Sahiptir”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, toplumsal hayatın temel direği olankadınların Türk kültüründe her zaman önemli bir yere sahip olduğunu dilegetirdi.

Başkan Büyükkılıç, gerek aile, gerekse toplum birliğinde kadının hemsosyal, hem de ticari hayatta aktif rol almasının çok büyük önem taşıdığınıifade ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Başkan Büyükkılıç, fedakarlıkları, emekleri vemücadeleleriyle Kayseri’de sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta var olankadınlara desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini kaydetti.

Tarihte önemlimedeniyetlere merkezlik etmiş olan Kayseri’nin geçmişten bugüne kadar değişimve gelişiminde kadınların da gayreti ve emeğinin çok fazla olduğunu belirtenBüyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim kültürümüzdekadın her zaman önemli bir yere sahiptir. Kadın annedir. Kadın eştir. Kadınyuvadır. Kayseri’mizde de Fatma Bacı, Hunat Mahperi Hatun, Gevher Nesibe Sultangibi çok özel isimler yetişmiştir. Bu yüzden şehrimizde ticari ve sosyal anlamdakadınlarımızı önemsiyor, kadın derneklerimize her zaman destek veriyoruz.Büyükşehir Belediyesi´nin destekleriyle kurulan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitimve Üretim Merkezi’nin (KAÇEM), kadın girişimcilerin üretimlerini önemsiyoruz,onlara sahip çıkıyoruz. Ayrıca KAYMEK birimimizin sanat ve mesleki eğitimkursları ile kadınlarımızın ekonomik hayatta yer edinmeleri için birçok meslekikurslarla da onların hem sosyal, hem de ticari hayatta yerlerinipekiştirmelerini istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Çünkü, bizlergelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin de kadının toplumdakisaygınlığı ve yönetimdeki yeri ile ifade edildiğini biliyoruz.

Bu düşüncelerle başta evlatlarını bu vatana feda eden şehitanalarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrikediyorum.”

yorum Yap