Büyükkılıç: “KAYMEK Gençlik Merkezleri, 110 Bin Gence Eğitim Verdi”

Sosyal belediyecilik anlayışınınönemli bir kurumu olan ve kurulduğu günden bugüne kadar pek çok farklı alandavatandaşa doğrudan hizmet ulaştıran, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iktisaditeşekkülü KAYMEK A.Ş., yeni nesillerin daha iyi ve donanımlı yetişmesiniamaçlarken, bu konuda da uygulamaya koyduğu ‘Gençlik Merkezleri Projesi’sayesinde Kayseri’nin en büyük eğitim organizasyonlarından birine dönüştü. 

SOSYAL VE GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİN SEMBOLÜ OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, KAYMEK’in gönülbelediyeciliği anlayışıyla yürütülen eğitim ve kültür faaliyetleri ilegençlerin nitelikli insan olmalarını desteklediğini belirtti.

KAYMEK GençlikMerkezleri’nin gençleri sosyal hayata ve iş hayatına kazandırmayı, bununlabirlikte şehrin eğitim seviyesini yükseltip şehrin kültürel kimliğinizenginleştirmeyi ilke edindiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöylesürdürdü:

“Eğitim, kurs ve sosyal etkinlikkonularında üstlendiği görev ile sosyal ve gönül belediyeciliğinin adetasembolü haline geldi. KAYMEK, Gençlik Merkezlerimiz ile akademik dersler, etütve deneme sınavları, rehberlik, kulüp faaliyetleri, sosyal farkındalıkprojeleri ile gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 4.sınıftanitibaren tüm ara sınıflarda ders takviyeleri ile 8. sınıf, 12. sınıf ve mezungruplarda LGS, YKS kursları düzenleniyor. Gençlik Merkezleri’nde şuurlu gençlikyetiştirilmesi adına Türkçe, Matematik başta olmak üzere Tarih, Coğrafya,Fizik, Kimya, Biyoloji gibi branş derslerinin yanı sıra değerler eğitimi, akıloyunları ve sanat, spor, bilim, teknoloji gibi konuların da ele alındığı kulüpfaaliyetleri yer alıyor.”

ŞUURLU GENÇLİK İÇİN HER İLÇEDE FAALİYETTE

Büyükkılıç, şuurlu gençlik yetiştirilmesi adınaöğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve kendilerini olumlu yöndegeliştirmelerini hedefleyen KAYMEK Gençlik Merkezleri’nin, Kayseri’de herilçede bulunan modern tesisleri ve donanımlı eğitimcileri ile hizmetlerinisürdürdüğünü sözlerine ekledi.

yorum Yap