Büyükkılıç Sözünü Tuttu, Elektrik Üretimi Başladı

Kayseri’nin en büyük yenilenebilir enerji ve tarım projesi4.5 megavatlık Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi’nin 1.5 megavatlık kısmı BüyükşehirBelediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kamuoyuna duyurduğu 30 Hazirantarihinden 1 gün önce elektrik üretimine başladı. Tesisin, 1.5 megavatlıkkısmının devreye alınmasıyla, hem 5 bin hanenin elektrik ihtiyacınınkarşılanması hem 7 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer elektriğinüretilmesi hem de tarımsal üretim ile istihdama katkı sağlanmasıhedefleniyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ınyakından takip ettiği ve ekonomi, çevre ve atık yönetimi gibi başlıklardaKayseri’ye yakından ilgilendiren Beydeğirmeni Biyogaz Santrali’nde ilk elektriküretilmesinin sevinci yaşanıyor.

Başkan Büyükkılıç’ın Haziran başında gerçekleştirdiğidenetimde kamuoyuna duyurduğu “30 Haziran’da elektrik üretilecek” açıklamasınınardından fedakârca yürütülen çalışmalar sonuç verdi ve ilah edilen tarihten 1gün önce elektrik üretimi gerçekleşmiş oldu. Toplamda, hem 15 bin hanenin elektrik ihtiyacınınkarşılanması hem 20 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer elektriküretmesi hem de tarımsal üretim ile istihdama katkı sağlaması beklenen 4.5MWBiyogaz Tesisi’n 1.5 megavatlık kısmı Büyükşehir Belediyesi ve özel sektörişbirliği ile EPDK tarafından lisanslama işlemleri de tamamlyanarak sorunsuzbir şekilde hayata geçti.

Projede elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra çevrekirliliğinin giderilip, atık yönetiminin de sağlanması amaçlanıyor.

İLK ETAPTA 7 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ REZERVİNE EŞ DEĞER ELEKTRİKÜRETMESİ HEDEFLENİYOR

Santral binası, idare binası ve 2 adet reaktörün yapımıtamamlanarak elektrik üretimine başlanan tesiste, 1.5 megavatın devreyealınmasıyla, hem 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanması hem 7 milyonmetreküp doğalgaz rezervine eş değer elektrik üretmesi hem de tarımsal üretimile istihdama katkı sağlaması hedefleniyor.Elektrik üretiminin yanı sıra çevre kirliliğini de önleyecektesis, yatırımcı firmanın 4.5 megavatı tamamlayacak şekilde inşaatına devametmesinin yanı sıra önümüzdeki dönemlerde gübre üretimi de yapılacak, sonrakisüreçte ise güneş enerjisi üretimi de gerçekleşecek.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nden ahırlarını tamamlayıp,hayvanlarını getiren ve besiye başlayan hak sahiplerinin, biyogaz tesisi ileatık sözleşmelerini yaptıkları, gübrelerinin Biyogaz tesisi yüklenici firmatarafından alınmaya başladığı da belirtildi.

yorum Yap