Büyükkılıç’tan Dev Çevre Yatırımları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,çevre konusunda duyarlılık düzeyi yüksek bir belediye olarak çalışmalarısürdürdüklerini ifade ederek, yeni entegre katı atık düzenli depolama tesisi ve8 ilçenin yararlanacağı 2 adet transfer istasyonu ile çöp ara transferistasyonlarının kente kazandırılacağını belirtti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlayan Başkan Büyükkılıç,Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir birKayseri bırakabilmek amacıyla doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve çevreninkorunmasına yönelik çalışmalar ve yatırımların hız kesmeden devam ettiğiniifade ederek, bu kapsamda faaliyete geçmiş ve geçecek olan tesisler olduğunusöyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN YENİ ENTEGRE KATI ATIK DÜZENLİDEPOLAMA TESİSİ

Büyükşehir’in çevre konusundaki çalışmaları hakkındabilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, atık yönetimsisteminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için yeni entegre katı atıkdüzenli depolama tesisi planladıklarını belirterek, “Atık yönetim sistemindesürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla mevcut katı atık düzenli depolamatesisine ek olarak yeni ve tamamen sıfır atık prensibine uygun, evsel nitelikliatıkların güncel mevzuat hükümlerini kapsayacak şekilde yönetimine ilişkinentegre katı atık düzenli depolama tesisi planlama çalışmalarına başlanmıştır”dedi.

ÇEVRE KONUSUNDA İCRAATÇI BELEDİYE

Şehri imar ederken, çevrenin de ihmal edilmemesi gerektiğineişaret eden Başkan Büyükkılıç, çevre konusunda icraatçı bir belediyeolduklarını kaydederek, “Bizler belediye olarak şehrimizi imar ederken, dahakonforlu hale getirmeye çalışırken elbette çevreyi de ihmal edemeyiz. Gelecekkuşakların üzerinde sorumluluğumuz var. Bu alanda çalışmalarımızı artırıpüzerinde de hassasiyetle duruyoruz” dedi.

Merkezde olduğu kadar ilçelerde de çevre çalışmalarınıyürüttüklerini vurgulayan Büyükkılıç, bu kapsamda ilçelerden kaynaklanan evselkatı atıkların yönetimi konusunda yatırımların devam ettiğini, bu yıliçerisinde 8 ilçenin yararlanacağı 2 adet transfer istasyonunun inşaat aşamasındaolduğunu ve ağustos ayı içerisinde işletmeye alınmasının planlandığını ifadeetti. Büyükkılıç, ayrıca Sarız ve Yeşilhisar ilçelerinde planlanan çöp aratransfer istasyonlarının projelerinin tamamlandığını, 2021 yılı sonu itibariile de işletmeye alınmasının hedeflendiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, aynı zamanda evsel katı atık transferistasyonlarının işletmeciliğinde kullanılmak üzere 4 adet çekici ve 4 adetsemitreyler alım sürecinin başlatıldığını belirterek, “Kocasinan ilçesindeAkin, Gömeç ve Mimarsinan, İncesu ilçesinde ise Beylik ve Sarıkürklübölgelerinde olmak üzere toplam 5 adet depolama sahasının tahsisi Belediyemizceyapılmış olup himaye çiti ile koruma altına alınmıştır. Sahalarımıza yüksekteknoloji yazılım sistemleri ile bariyer ve kantar sistemleri kurularakhafriyat atıklarının depolanması ve bertaraf edilmesi işlerine başlanmıştır”diye konuştu.

“ATIĞI ÜRETİME ÇEVİRİYORUZ, 145 BİN TON EVSEL KATI ATIK BERTARAFEDİLDİ, 500 TON DOMATES ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Çevre konusundaki yatırımları içerisinde yer alan katı atıkbertaraf ve atıktan üretilen elektrik üretim tesislerinde adeta bir fabrikagibi çalışıldığını dile getiren Büyükkılıç, “Çevre konusundaki tesislerimizsayesinde adeta bir fabrika gibi üretim gerçekleştiriyoruz. Evsel katı atıkdüzenli depolama sahamızda 2021 yılı içerisinde 145 bin ton evsel katı atıkbertarafı sağlandı ve katı atık düzenli depo sahamızda metan gazından 2021 yılıilk 5 ayında 15.700.000 Kwh elektrik üretimi gerçekleştirildi. Elektrik üretimiesnasında oluşan atık ısı ile beslenen kapalı sera sisteminde yıllık 500 tondomates üretimi gerçekleştirildi. Tesis bünyesinde güz mevsimi ile birlikteyeşil alanlarda yapılan yenileme ve budama çalışmaları sonucunda oluşan parkbahçe atıklarından 100 ton kompost üretimi gerçekleştirilmiş olup üretilenkompost belediyemize ait yeşil alanlarda ve pezyaj çalışmalarında kullanılıyor”diye konuştu.

“HİZMET BİNALARIMIZDA DAHİ ÇEVRECİYİZ”

Başkan Büyükkılıç, belediyeye ait hizmet binalarındadahi çevreci felsefe ile hareket edildiğini ifade ederek, açıklamasında“Büyükşehir bünyemizdeki hizmet binalarımızda da çevreci bir felsefe ileduyarlılık gösteriyoruz. Belediye hizmet binalarımız içerisinde oluşturulansıfır atık yönetim sistemi çerçevesinde 4 bin kilo ambalaj atığı, geri dönüşümtesislerine teslim edilerek ekonomiye kazandırıldı. Şehrimizde bulunan kamu veözel sağlık kuruluşlarından kaynaklanan 992 ton tıbbi atığın, tıbbi atıksterilizasyon tesisimizde mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafıgerçekleştirildi. Diğer taraftan şehrimizde, gerçekleştirilen yatırımlarailişkin ÇED dosyaları incelenerek çevreyle uyumlu yatırımların önü açılmaküzere olumlu rapor verildi. Çevremizin ve doğal yaşam kaynaklarımızın sahibininyalnızca bizler olmadığı bilinciyle gelecek nesillere daha temiz ve kalitelibir çevre emanet etmek için yarının doğasını bugünden aldığımız önlemler ilekoruyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’müzü de bu vesile ile kutluyoruz”ifadelerini kullandı.

yorum Yap