Büyükkılıç’tan Hayvancılığa 2 Milyon TL’lik Dev Destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 11ilçede toplam 55 aileye, 1100 adet damızlık koyun ve koç dağıtımı yapacaklarınıbelirterek, Küçükbaş Hayvancılık Projesi’nin maliyetini 2 milyon TL olarakaçıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. MemduhBüyükkılıç’ın talimatlarıyla tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilere 2020yılında olduğu gibi 2021 yılında da destek olmaya devam ediyor. BüyükşehirBelediyesi, gelir düzeyi düşük kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarınınyükseltilmesine hizmet ederek, koyun üretiminin yeniden canlandırılmasıamacıyla bir hayvancılık modeli olarak ‘Küçükbaş Hayvancılık Projesi’hazırladı.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada,Kayseri’de son yıllarda ekonomik ve sosyal olarak hızlı bir değişimyaşandığını, “Kırsal bölgelerimizde de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği büyükönem taşımaktadır” dedi. Başkan Büyükkılıç, nüfusun hızla arttığını, artan nüfusunşehir merkezlerine göç etmesinin önlenmesi, yeterli ve dengeli beslenmelerininsağlanması, hayat şartlarının düzeltilmesi ve gelirlerinin artması ile mümkünolduğunu ifade etti.

YENİ BİR HAYVANCILIK MODELİ

Yaklaşık 2 milyon TL bütçeli projede 11 ilçedekivatandaşlara 1100 adet koyun dağıtımı yapılarak küçükbaş hayvanların sayısınıartırma odaklı bir projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Yeni bir hayvancılık modelinin oluşturulması vegeliştirilmesinin amaçlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“İlimizdeki koyunculuk faaliyetinin önündeki en önemli sorunhayvan sayısının az olması ile işletmelerdeki hayvan miktarının yetersizolmasıdır. Geçmiş yıllarda koyunculuk faaliyetinde bulunmuş olan aileler tekrarkoyunculuk faaliyetinde bulunmak istemekte ancak; yetersiz sermaye nedeni ileyapamadıkları görülmektedir. Gelir düzeyi düşük kırsal alan nüfusunun yaşamstandartlarının yükseltilmesine hizmet edecek küçükbaş hayvancılığının yenidencanlandırılması amacıyla bir hayvancılık modelinin oluşturulması ve bu modelingeliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu modelin esası sürdürülebilirlik,katılımcılık ve kendi kendine yardım prensibine dayanmaktadır. Projeuygulanacak kırsal mahallerde çiftçiler proje konusu ile ilgili konularda yayımçalışmaları, mera ıslahı ve yem bitkileri projeleri ile desteklenecektir.”

55 AİLEYE 1100 ADET KÜÇÜKBAŞ DAĞITILACAK

Büyükkılıç, bu kapsamda Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye,Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisarilçelerinde mera varlığı doluluk oranına göre ilk beşer mahalle tespitedildiğini, her ilçede 5 aileye, her aile için de 19 akkaraman koyun ve 1 adetakkaraman koç olmak üzere 20 adet küçükbaş hayvan verileceğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, toplam 55 aileye, 1045 adet akkaramankoyun ve 55 adet akkaraman koç olmak üzere 1100 adet küçükbaş hayvan dağıtımıgerçekleşeceğini, toplam proje bedelinin 2 milyon Türk Lirası olduğunu söyledi.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de konu ileilgili yaptığı açıklamada, “Proje ‘koyunlar çoğalsın, meralar şenlensin’sloganı ile duyurulacak. Kayseri’de 2000’li yılların başında 1 milyon 200 bincivarında olan koyun varlığı 300 binlere düşmüştü, şuanda 700 binlereyükselttik, sizlerin de desteği ile inşallah 1 milyon 200 bine ulaştırmayaçalışacağız. Sayın cumhurbaşkanımızın da direktifleri arasında” dedi.

Proje kapsamında Çarşamba günü dağıtım törenigerçekleştirilecek.

yorum Yap