Büyükkılıç’tan İstihdama Destek Verecek Proje: Kayseri Kariyer Merkezi

Kayseri Büyükşehir BelediyeBaşkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, işveren ile iş arayanı buluşturacak KayseriKariyer Merkezi’nin açılışına katıldı. Başkan Büyükkılıç, proje ile uygun işeuygun çalışanı belirleyip, bunları birbirinden haberdar ederek, aralarındaköprü görevi üstleneceklerini vurguladı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve KültürA.Ş. (KAYMEK) İhtisas Merkezi’nde gerçekleşen Kayseri Kariyer Merkezi tanıtımve açılış programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İlBaşkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin,Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi BelediyeBaşkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, KayseriTicaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Sanayi Odası Yönetim KuruluBaşkan Yardımcısı Ahmet Gümüşçü, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı Hasan Köksal, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim KuruluBaşkanı Mehmet Karabulut, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaşkanıAli Baktır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve KayseriBüyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ramazan Eren ile davetlilerkatıldı.

“İNSANA YAPILAN YATIRIM EN ÖNEMLİ VE ULVİ YATIRIMDIR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, bu proje ile birlikte bir köprügörevi üstleneceklerini ifade ederek, “Gelişen, güzelleşen şehrimizde bugün buşehrin sakinlerine, insanımıza, insana yönelik bir önemli projemizi daha hayatageçirmek için bir aradayız. İnsana yapılan yatırım en önemli ve ulviyatırımdır. Ecdadımızın, atalarımızın da buyurduğu gibi ‘insanı yaşat ki devletyaşasın’ felsefesi bizim olmazsa olmazımızdır. İnşallah Kayseri KariyerMerkezimiz bu anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürecek” dedi.

Projenin, gençlere ilim ve sanatöğreterek, meslek öğreterek bir boşluğu hem giderme hem de edinilmiş olanbilgiyle garanti iş anlayışı içerisinde yardımcı olma projesi olduğunu vurgulayanBüyükkılıç, “Biz burada balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreten politikaizliyoruz ve izleyeceğiz. Bir insanımıza bile ulaşıp onun hayatına destekolabilirsek, onun hayatına bir kazanım sağlayabilirsek ne mutlu bizlere. Bizlerher yönüyle cazibe merkezi olmaya devam eden şehrimizi, tarihimizden aldığımızsorumluluk gereği hem şehri inşa edeceğiz, hem insanımızı da ihya edeceğiz.İmar ederken, gönülleri de mamur edeceğiz, çünkü gönüllerde yer etmediğimizzaman yaptığımız çalışmaların hiçbir anlamının olmadığının farkındayız” diyekonuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, PROJENİN PAYDAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Büyükkılıç, özelliklegençlere ilişkin önemli bir süreci başlatmış olmanın keyfini yaşadıklarınıanlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş arayıp bulamayan, nasıl biriş aradığına karar veremeyen, danıştığı kişilerden yeterli bilgi alamayanvatandaşlarımıza yardımcı olmak, onları yönlendirmek, işine yerleştirmek veistihdam oluşturmak suretiyle KAYMEK A.Ş. bünyesinde KAYMEK Kariyer veRehberlik Merkezi kurulmuş ve ardından İŞKUR tarafından Özel İstihdam Bürosuyetkisi verilerek bugüne kadar faaliyetlerini sürdürmüş kuruluşuz. İşveren ileişçiyi buluşturan ilimizdeki tek özel istihdam bürosu hüviyetindeki KAYMEKKariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Kayseri Üniversitesi, KayseriSanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, KayseriMimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi, KayseriTicaret Borsası, KAYMEK A.Ş. gibi seçkin kurumlarımızla yapılan işbirliğiprotokolü çerçevesinde ve Kayseri Gençlik Meclisi’nin katkılarıyla “KayseriKariyer Merkezi” adıyla daha güçlü, daha gelişmiş bir sistemle tümvatandaşlarımızın istifadelerine sunulmuştur. Bu alanda en büyük desteği debilimsel olarak her yönüyle, eğitim bağlamında Kayseri Üniversitemizsağlamaktadır, özellikle teşekkür etmekteyiz.”

Kayseri Kariyer Merkezi’nin,kentte ve ülkede iş arayan kişilerle, işçi arayan işletmeleri kendiplatformunda buluşturacağının altını çizen Büyükkılıç, “Vasıflı-vasıfsız personelile özellikle sanayinin aradığı ara/teknik eleman ihtiyacına hızlı bir şekildekarşılık verecektir. Daha ulaşılabilir, daha güvenilir bir platformda kişilerinaradığı meslek ile işverenlerin ihtiyaç duydukları personellerin vasıflarıeşleştirilerek en doğru ve makul ölçülerde iki taraf için uygun iş bulma sürecigerçekleştirilmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, üniversite,ticaret ve endüstri şehri Kayseri’de 80 bin civarında üniversiteli gencinbulunduğunu, 1 teknopark, 1 serbest bölge, 3 organize sanayi bölgesi olmaküzere 4 sanayi yerleşkesi ve bin 600 civarında fabrikanın üretim yaptığınıhatırlatarak, bu proje ile uygun işe uygun çalışanı belirleyip, bunlarıbirbirinden haberdar ederek, aralarında köprü görevi göreceklerini anlattı.

Konuşmasında, “Gençler bizimgeleceğimizdir, önemli değerlerimizdir” diyen Başkan Büyükkılıç, şunlarısöyledi:

“Üniversiteleri bitirmiş, eğitimalmış yavrularımızı ümitsizliğe terk etmek gibi bir lüksümüz asla olamaz.Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gençlerimizin hayatlarınıkolaylaştırıcı adımlar atacağımızı bu vesileyle belirtmek istiyorum.Paydaşlarımızla koordineli olarak sadece iş ve işçi bulma anlamında değil aynızamanda üniversite öğrencilerimizin staj taleplerinin de karşılanması esasalınmıştır. O yönde de gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etmek isterim.Diğer yandan Kayseri Kariyer Merkezi’miz insan kaynakları, sosyal güvenlikmevzuatı, sigorta mevzuatı vs. konularda adeta bir danışmanlık merkezi gibi dehizmet vererek ücretsiz eğitim ve danışmanlık desteği verecek, gençlerimiziyönlendirecektir. Ücretsiz eğitim, karamsarlığa gerek yok. Kayseri BüyükşehirBelediyesi ve belediyelerimiz ile işbirliği yapan kurum ve kuruluşlarımızsizler için var.”

Kayseri Kariyer Merkezi’nin KayseriBüyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın geliştirdiği biryazılımla www.kayserikariyer.com internet adresi üzerinden gelişmiş birsistemle şehrin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vererek özellikle gençler olmaküzere tüm vatandaşların istihdamına büyük katkılar sağlayacağına dikkat çekenBaşkan Büyükkılıç, “Devletimizin, ülke genelindeki iş ve işçi bulma kurumu olanTürkiye İş Kurumu (İŞKUR) marifetiyle 2021 yılındaki söz konusu dönemde 1milyon 119 bin civarında vatandaşımızın iş bulmasında aracı olduğunu biliyoruz.Kayseri’mizde ise bu miktar 18 bin 786 olarak gerçekleşti. Biz de KayseriBüyükşehir Belediyesi olarak bu kervana destek verip gençlerimizi iş dünyasınave ekonomiye dâhil edeceğiz, genç dinamik potansiyeli, ülkemizin adeta lokomotifihaline getireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezi’nin anlamlı bir şekilde tasarımıyapılan logosundan da bahsederek, Kayseri Kariyer Merkezi’nin logosunun şehreait değerlerin ön plana çıkarılması noktasında önem ifade ettiğini, Kayseri’ninadında bulunan harflerin özgün tasarımları yapılarak şehrin marka değerininartırılmasına katkı verildiğini vurguladı.

BÜYÜKKILIÇ, GENÇLERE SESLENDİ: “BİZ SİZİN İÇİN VARIZ”

İşbirliğinde bulunan tümkurumlara, emeği geçen tüm paydaşlara da teşekkür eden Başkan Büyükkılıç,“Kayseri Kariyer Merkezi’mizin şehrimize, ülkemize özellikle gençlerimizehayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Gençler biz sizi seviyoruz,Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden genç dostu ödülünü alan bu güzel şehrimizinyöneticilerine güvenin, çekinmeden işbirliğine gelin, biz sizin için varız”diyerek sözlerini tamamladı.

REKTÖRDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Kayseri Üniversitesi RektörüProf. Dr. Kurtuluş Karamustafa da burada Kayseri’nin oluşturduğu enerji vesinerjiyi gördüklerini, Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki ve teknik yükseköğretimi kendisine misyon edindiğini ifade ederek, iş dünyasının tümunsurlarının burada olduğunu belirtti. Böyle bir iş birliğinin içerisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dilegetiren Karamustafa, “Sayın Başkanımızın himayelerinde, BüyükşehirBelediyemizin önderliğinde iş dünyamız ile entegre olarak biz de KayseriÜniversitesi olarak, Kariyer Merkezi’nin çalışmaları neticesinde böyle birfaaliyetin içerisinde bulunuyoruz. Böyle bir iş birliğinin içerisindebulunmaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Başkanımıza bunun içerisindebulunmaya fırsat verdiği için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokoltarafından, kurdele kesimi yapılarak Kayseri Kariyer Merkezi’nin açılışıgerçekleştirildi.

Proje kapsamında, KayseriBüyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. ile İŞKURarasında imzalanan protokol gereği özel istihdam bürosu hüviyeti ilefaaliyetlerini yürüten KAYMEK Kariyer Merkezi, “Kayseri Kariyer Merkezi” adıyladaha güçlü, daha gelişmiş bir sistemle hizmetlerini yürütecek.

yorum Yap