Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Dünyaya Açıldı

Dünya genelinde yüz trilyon
doların üzerinde bir varlığı yöneten toplam bin 73 şirketin değerlendirildiği
CDP (Carbon Disclosure Project) raporlamasına, Türkiye’den beyan raporu vererek
katılan tek toplu ulaşım şirketi Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri
Ulaşım A.Ş. oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
“Sektöründe öncü olma hedefini uluslararası alana taşıyan Kayseri Ulaşım A.Ş.,
çevre konusunda da örnek çalışmalar yapıyor.

Bu çalışma ile Ulaşım A.Ş.
dünyadaki 10 şirketten birisi olarak nitelendiriliyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi
şirketlerinden Kayseri Ulaşım A.Ş. önemli bir başarıya imza atarak ‘Karbon Ayak
İzi’ni hesaplatıp, bağımsız kuruluşlara doğrulatmak suretiyle Karbon Saydamlık
Projesi’ne (CDP) dâhil oldu. Dünya genelinde yüz trilyon doların üzerinde bir
varlığı yöneten toplam bin 73 şirketin değerlendirildiği bu seneki CDP
raporlamasın da, Kayseri Ulaşım A.Ş. , Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2020
puanı “B-Management” olarak açıklandı.

Şirket, güncel raporda  “Kapsam 3 Emisyonları ve Hedefler
kategorisinde “A-Leadership seviyesine ulaşarak, Fırsatları Tespit Etme,
Enerji, Finansal Planlama ve İş Etkisi kategorilerinde ise B seviyesi” puanına
ulaştı.

TÜRKİYE’DEN RAPOR VEREN TEK ŞİRKET: KAYSERİ ULAŞIM A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım A.Ş.’nin 2020 yılında da Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) Türkiye’den
katılım sağlayan tek toplu ulaşım şirketi olduğunu dile getiren Başkan
Büyükkılıç, “Kayserimiz de çevreci bir yaklaşım sergiliyoruz. Karbon Saydamlık
Projesi de buna bir örnek. Kent içerisinde ulaşımdan kaynaklanan sera gazlarını
tamamen azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye’ den katılım sağlayan tek toplu
ulaşım şirketi olarak hizmet veriyoruz. Bu bizim için bir onur. Her zaman örnek
ve önder bir şehir olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ: DÜNYADAKİ 10 ŞİRKETTEN BİRİSİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği
işbirliğinde ‘Belediyelerde Yenilebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları’
toplantısında da konuyu gündeme getiren Büyükkılıç, “Bu çalışmamız, Türkiye’de
bir ilk olma özelliği taşıyor. Ulaşım A.Ş., karbon saydamlık projesi, CDP
raporlarını sunmakta, dünyadaki 10 şirketten birisi olarak
nitelendirilmektedir, bunu da çok önemsiyoruz” dedi.

KARBON SAYDAMLIK PROJESİ (CDP) NEDİR?

CDP, iklim değişiklikleri risklerinin şirketler
tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan ve dünyanın en büyük
küresel iklim değişikliği verisine sahip olan bağımsız ve kar amacı gütmeyen
uluslararası bir kuruluştur. Tüm dünyada yaklaşık 60 ülkeden 5000 civarında
kuruluş, azaltım hedeflerini belirlemek ve performanslarını arttırmak amacıyla
sera gazı emisyonlarını, su kaynaklarının yönetimini ve iklim değişikliği
stratejilerini CDP aracılığıyla ölçmekte ve açıklamaktadır.

yorum Yap