Büyükşehir, Çökertme Baca ile Yağmur ve Kar Sularını Değerlendiriyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Su veKanalizasyon İdaresi (KASKİ) aracılığı ile yaptığı çalışmalarla suyun doğrukullanılması, tasarruf tedbirleri gibi konularda önemli çalışmalara imzaatarken bunlardan bir tanesi de yağmur sularının değerlendirilmesi uygulamasıolan ‘yağmur hasadı’ oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirli büyüklüktearsalara kurulan binalarda yapılması zorunlu hale getirilen yağmur hasadıkonusunda, KASKİ tarafından, bir çeşit yağmur hasadı uygulaması sayılan‘çökertmeli baca’ çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 1 yıldır yağmur sularınıtoplayarak yer altı suyuna kazandırılan yöntem ile yağmur ve kar gibi sukaynakları da değerlendirilmiş oluyor. Oymaağaç Mahallesi’nde 7, Karpuzatan’da1, Bekir Yıldız Bulvarı’nda 4, Yakut Mahallesi’nde 1, Selimiye Mahallesi’nde 2,Battalgazi Mahalesi’nde 3, Selçuklu Mahallesi’nde 11, Osmanlı Mahallesi’nde 4,Danişmentgazi Mahallesi’nde 3, Alpaslan Mahallesi’nde 2, Yeniköy Mahallesi’nde4 ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 3 adet olmak üzere toplam 45 adet çökertmebaca yapılarak yağmur sularının yer altına yönlendirilmesi sağlanıyor. Bukapsamda ayrıca Talas Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’ne hat yapıldı.Germiraltı tesislerine deşarj ve hazne yapımı da planlanan diğer çalışmalararasında yer alıyor.

Yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafındanPlanlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik sonucunda, binaçatılarında toplanan yağmur suyunun bahçe zemini altına yerleştirilmiş birdepoda toplanmasını sağlamak amacıyla yeni binalara ‘yağmur suyu toplamasistemi’ kurulması zorunluluğu getirilirken, toplumdaki su farkındalığının daarttırılması amaçlanıyor. Söz konusu yönetmelikle, kuraklık riskinin de giderekartması göz önünde bulundurularak bundan sonra 2 bin metrekareden büyükparsellerde inşa edilecek tüm binaların çatılarında toplanan yağmur sularının,bahçe sulama veya benzer şekilde bina ihtiyacında kullanılmak üzere bahçezemini altındaki bir depoda toplanması için ‘yağmur suyu toplama sistemi’ yapılmasızorunlu hale getirildi.

yorum Yap