Büyükşehir, Kuraklık ve Çölleşmeye Karşı Mücadeleyi Sürdürüyor

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri BüyükşehirBelediyesi, kuraklık ve çölleşme ile mücadele konusundaki projeleri ve KASKİaracılığıyla, su kaynaklarını etkin yönetme, tasarrufu sağlama, günden güneboyutları genişleyen küresel ısınmada öngörülen kuraklık ve çölleşmeyi önlemeyeyönelik girişimleri gerçekleştiriyor.

KURAKLIĞI ÖNLEMEDE PLAN, PROJE VE UYGULAMALAR…

17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’ndekuraklıkla ve çölleşme ile mücadele kapsamında Büyükşehir’in çevre konusundakifaaliyetleri dikkat çekiyor. Çölleşme ve kuraklığı önleme konusunda BüyükşehirBelediyesi bünyesindeki Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ile etkinbir biçimde yürütülen su ile ilgili çalışmalarda gerek tasarruf, gerekse yenisu kaynakları bulunması ve bunların korunmasına yönelik plan, proje veuygulamalar yapılıyor. Bu kapsamda KASKİ tarafından; ‘Arıtma TesislerindeArıtılmış Olan Suların Sulama Amaçlı Olarak Tekrar Kullanılması’, ‘BinalardaGri Su Uygulaması Yapılarak Arıtılmış Suların Kullanma Suyu Olarak KullanılmasınınYaygınlaştırılması’, ‘Güneş Enerji Santrali (GES) Kurulumu YapılarakYenilenebilir Enerji Kullanımının Artırılması’ gibi planlamalar öngörülüyor.

KAYIP KAÇAKLARIN ÖNÜNE GEÇEREK SU TASARRUFU

KASKİ, son teknoloji ürünü görüntüleme sistemleri kullanaraktespit ettiği kaçak arızaları konusunda 2019 yılında 11 bin kişinin 1 yıllık suihtiyacı olan 3 milyon TL değerindeki 800 bin metreküp su kaçağını, 2020yılında ise 23 bin kişinin 1 yıllık su ihtiyacı olan 5 milyon TL değerindeki 1Milyon 261 bin metreküp su kaçağını gidererek, çölleşme ve kuraklık ile enetkin mücadele yöntemi olan tasarrufu sağlamış oldu.

ÇÖKERTME BACALAR İLE YAĞMUR VE KAR SULARI DA KAZANILIYOR

Yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmakamacıyla KASKİ tarafından çökertme baca uygulaması da, gerçekleştirilen birdiğer çölleşme ve kuraklıkla mücadele yöntemlerinden birisi olarakkullanılıyor. ‘Yağmur hasadı’ olarak da bilinen yöntem ile OymaağaçMahallesi’nde 7, Karpuzatan’da 1, Bekir Yıldız Bulvarı’nda 4, Yakut Mahallesi’nde1, Selimiye Mahallesi’nde 2, Battalgazi Mahallesi’nde 3, Selçuklu Mahallesi’nde11, Osmanlı Mahallesi’nde 4, Danişmentgazi Mahallesi’nde 3, AlpaslanMahallesi’nde 2, Yeniköy Mahallesi’nde 4 ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 3adet olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde toplam 45 adet çökertme bacayapılarak yağmur sularının yer altına yönlendirilmesi sağlanıyor.

TOPRAK VE EKİME YÖNELİK PROJELERLE DE ÇÖLLEŞMEYE ÖNLEM

Büyükşehir Belediyesi, toprağın işlenmesi, sulanması veekilmesine yönelik olarak çiftçilere de desteklerde bulunarak, çölleşmeye önlemalıyor. Bu kapsamda 2021 yılında sulu tarıma destek amacıyla 34 adet sulamatesisi yapılması kararlaştırılırken, tarımı desteklemek amacıyla 100 ton yerlive milli tohum ve yem bitkisi tohumu dağıtımı da gerçekleştirilecek.

yorum Yap