Büyükşehir Meclisi’nin “Engir Gölü” Hassasiyeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yaklaşık 4 bin yıldanberi kuşlara ev sahipliği yapan Türkiye’nin en büyük kuş yaşam alanlarındanbiri olan Engir Gölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti’nde ‘Kesin Korunacak HassasAlan’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak çevredüzeni ve nazım imar planı yapılmasına yönelik raporu onayladı.

Melikgazi ve Kocasinan ilçeleri sınırları içerisinde yer alanEngir Gölü 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı, Çevre ve Şehircilik BakanlığıMakamının 03.11.2020 tarihli ve 242201 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “DoğalSit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ve 02.02.2021 tarihli ve3477 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan”olarak tescil edildi. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu,Engir Gölü Sit Alanı çevresinin koruma statüsü ile birlikte planlanmasınıntalebi kabulünde rapor hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda, Çevreve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün EngirGölü Sit Alanı ve çevresinin koruma statüsünün ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ve‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak 1/50.000 ölçekliçevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazımimar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve BayındırlıkKomisyon Raporu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ali Süslü, mecliste sözalarak, “Engir Gölü, daha önce doğal sit alanıydı. Şu an kesin korunacak hassasalan ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak ayrılmışdurumda. Bu alanda herhangi bir yapılaşma, doğal yapını bozulması, hafriyatalınması, maden ocağı gibi hususlara sınırlama getirilmiştir” diye konuştu.Rapor, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

ENGİR GÖLÜ HAKKINDA

Türkiye’nin en büyük kuş yaşam alanlarından biri olan EngirGölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti, Kayseri’nin Gesi Kasabası yakınlarında yeralıyor. Yüzölçümü 40 hektar kadardır. Yaklaşık 4 bin yıldan beri kuşlara evsahipliği yapan Engir Gölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti’nde yaklaşık 140 kuş türüyaşıyor. Engir Gölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti, Gesi Deresi ve diğer küçükderelerle beslenmektedir.Bu derelerin sulama amaçlı olarak sularının kesilmesisazlıkları tehdit etmektedir. Türkiye’nin en büyük balıkçılı olan gribalıkçıl,alacabalıkçıl ve erguvani balıkçıl gibi türler bu bölgede yaşayan kuşlararasında yer almaktadır. 2003 yılında nedeni bilinmeyen bir yangınla (yıldırımdüşmesi veya sabotaj) bir bölümü yanan sazlıkta çok sayıda kuş telef olmuştur.Yanan sazlık alanlar, koruma sonucunda yeniden eski durumuna dönmektedir. EngirGölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti’nde ayrıca çok sayıda sucul hayvan ve bitkideyaşamaktadır.

yorum Yap