Büyükşehir’den “Büyük” STK Buluşması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katıldığı SivilToplum Kuruluşları Buluşması’nda kentteki sivil toplum kuruluşlarını bir arayagetirdi. Büyükkılıç, sivil toplumkuruluşlarının milli ve yerli konularda yer alan, sağduyunun sesi olduklarınıvurguladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen SivilToplum Kuruluşları Buluşması’na AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. NumanKurtulmuş, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız,Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 26.Dönem Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, AKParti 25. Dönem İstanbul Milletvekili sanatçı Uğur Işılak, AK Parti Kayseri İlBaşkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, ilçe belediyebaşkanları, kentteki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcilerikatıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri’ninsivil toplum teşkilatlarının sağduyu ile hareket ettiği, değerlerine bağlı,vatanına, milletine, bayrağına sevdalı, hayırsever insanların yoğun olduğugüzel bir topluluk, güzel bir şehir olduğunu vurguladı.

Büyükkılıç, “Makarr-ıulema, makarr-ı evliya olan böyle güzel bir şehrin sevdalısıyız. SeyyidBurhanettin hazretlerin, Gevher Nesibe Sultanların, Hunat Hatunların, MehmetMelikgazilerin,  Davud-el kayseri gibiâlim zatın, Mimar Sinan gibi bir dehanın kısacası maddi, manevi değerlerleyükselen bir şehrin mensuplarıyız” dedi.

“BİRLİKTELİĞİMİZİ BEREKET OLARAK GÖRÜYORUZ”

Birliği, beraberliği bereket olarak gördüklerini ifade edenBaşkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değerli bakanlarımızla,milletvekillerimizle, siyasi kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizledayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bir sevdanın insanıyız,kazandıklarını memleketine borcunu ödeme mantığı içerisinde, sadaka-i cariyekültürüyle hemşerilerimize harcayan, bunun sonucunda hiçbir hesabı olmayanhasbi insanların bulunduğu şehirdir. Bu güzel dostlarımız Kayseri’mizin medar-ıiftiharı olan sivil toplum teşkilatlarımız bizim olmazsa olmazımız. Sağduyununsesi, nerede milli, yerli konu var onun peşinde yer alırlar. Çok şükür bubirlikteliğimizi bereket olarak görüyoruz.”

Büyükkılıç, kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, kimsesizinkimsesi olma anlayışı içerisinde bu şehre layık olma, şehri daha iyi konumataşıma, şehirdeki sıkıntıları giderme yönünde bir kaygının sahibi olduklarınıbelirterek, son süreçte yurt tartışmalarında dayanışma içerisindeçalıştıklarını, Kayseri’nin bu tartışmalara müsaade etmediğini ve fırsatvermediğini, bu anlamda sivil toplum teşkilatlarına da teşekkür etti.

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN KAYGISI”

110 tane sivil toplum teşkilatı bulunduğunu anımsatan BaşkanBüyükkılıç, “Zengin bir tablo mevcut, her birinin ayrı bir kaygısı var, sonuçodaklı şöyle özetleyebiliriz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın kaygısı ilehareket eden kurum, kuruluş ve teşkilatlarımız söz konusu. Kimileri yurtiçinde, kimileri yurt dışında, kimileri şehrimizde, kimileri sessiz sedasızherkesin kaygısını kendisine dert edinen bir anlayış içerisinde” diye konuştu.

Konuşmasında, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz,onun yol arkadaşlarını çok seviyoruz. Çünkü şundan eminiz kimsesizin kimsesi olan, mazlum insanların sesi olanbir liderimiz, bir cumhurbaşkanımız var, yol arkadaşları da aynı kaygıyıgüdüyor” diyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Her şehir güzel ama Kayseri’miz bir başka güzel. Enönemlisi Kayseri’ye bu güzelliği kazandıran sivil toplum teşkilatlarımızıntemsil etmiş olduğu kesimlerden oluşan birlik, beraberlik, dayanışma, Allah’akul, Peygamberimiz (sav) efendimiz ümmet olma şuuru içerisinde hareket edendostlarımızın, canlarımızın, bir siyasi kaygıdan öte bir dava sevdasıylahareket ediyor olmasıdır.”

“SİVİL TOPLUMA ÖNEM VERDİK, ÖNEM VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise,kentte gün boyu etkinliklerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. MemduhBüyükkılıç’ın ev sahipliğinde Kayseri’nin STK temsilcileri ile son toplantıyıyaptıklarını ifade ederek, “Sivil toplum kuruluşlarını toplumun önemliiskeleleri olarak görürüz. Onları toplumun görüşlerini, niyetlerini,tavsiyelerini, tahlil ve tenkitlerini taşıyan canlı örgütler olarak görürüz.Dolayısıyla siyasette sivil topluma önem verdik, önem vermeye devam ediyoruz.Siyasetle sivil toplum arasındaki ilişkinin düzenli ve sağlıklı bir şekildekurulması bir ülke demokrasisinin işleyişi bakımından en önemli unsurlarındanbirisidir” diye konuştu.

KURTULMUŞ, STK’LARIN ÖNEMİNİN ALTINI ÇİZDİ

Sivil olma meselesinin fevkalade önemli olduğunun altınıçizen Kurtulmuş, “Aslında sivil toplum kuruluşu dediğimiz şey, Selçuklu veOsmanlı geleneğinde Anadolu topraklarına nakış gibi işlenmiş vakıfmedeniyetinin bir gereğidir. Batılılar bizim toplumumuzu tanımlarken vakıftoplumları olarak görürler. STK’larımızın adı ne olursa olsun sizin büyük birfedakârlıkla topluma hizmet eden canlı kuruluşlar olduğunu biliyoruz, bu alandayapacağınız faaliyetlerin de önünü açmayı siyaset olarak, vazifemiz olarak telakkiediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye’nin doğru bir istikamette, yeniden güçlübüyük Türkiye istikametinde yoluna devam ettiğini vurgulayarak, “Bunun enönemli unsurlardan bir tanesi de siz sivil toplum kuruluşu yöneticisikardeşlerimizsiniz. Burada siyasetle, kamu yönetimiyle el ele, iç içe, omuzomuza olarak eksiklerimiz neyse bunları gidereceğiz. Daha güçlü Türkiyeolabilmesi için, daha güçlü iller oluşturmak için daha güçlü Kayseri diyerekinşallah yolumuza devam edeceğiz. Bir aile meclisi, bir dost meclisi olarak bumeclisi düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Bey’e çok teşekkürediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, “Kayseri’mizin daha iyinoktalara taşınması için, ihracatın ve üretimin artması için, her alanda dahaileri noktalara gidebilmemiz için iyi bir diyaloga iyi bir iş birliğineihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Rakamlara, verilere baktığımız zaman bukonuda yol aldığımızı biliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, STK yöneticisi ve temsilcileriningörüş ve önerileri alındı.

yorum Yap