Büyükşehir’den Erciyes’in Zirvesinde Hayvanlar İçin 4 Ayrı Gölet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı’nın zirvesindebüyük ve küçükbaş hayvanlara içme suyu sağlamak amacıyla 4 ayrı gölet yaptı.Şeyhşaban Mahalle Muhtarı Şerafettin Akduran, “Büyükşehir’imizin bu şekildekibir yatırımı bizim 15 bin koyunumuzu rahatlattı. Büyükşehir’e minnettarım,hayalimizi gerçekleştirdi” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bulutları delen zirvesi,tepesinden eksik olmayan karı ile şehrin sembolü olan Erciyes Dağı’nda eriyenkar sularını, büyük ve küçükbaş hayvanlar için içme suyuna dönüştürüyor.

ERCİYES’İN KAR SULARI, HAYVANLARA İÇME SUYU OLUYOR

Besicilerin yaylalarda otlattığı hayvanların susuz kalmamasıiçin 4 ayrı gölet yapan Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı’nın eriyen karsularını yapılan göletlerde toplayıp, yaz boyunca hayvanlara su verilmesinisağlıyor. 15 kilometrelik boru hatları ile birbirine bağlanan göletlerdenyaklaşık 15 bin koyun ve bin büyükbaş hayvan yararlanıyor.

İncesu Şeyhşaban Mahalle Muhtarı Şerafettin Akduran,hayvancılık ile uğraştığını belirterek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şuan eski Şeyhşaban Mahallesi’ndeki 2 bin rakımlı eski köydeyiz. Erciyeszirvesinin bin metre aşağısındayız. Burası hayvancılıkla geçinen, eskiköyümüzde ikamet eden, yılın 8 ayını burada geçiren insanları olan köy. Buradadaha önce köyümüzün hayvanlarını sulayan mevcut topraktan tarihi bir göletimizvardı” dedi.

Köyün geçim kaynağı hayvancılık olduğu için suihtiyaçlarının çok olduğunu ifade eden Akduran, “Bu bize yetişmiyordu. Bizemembranlı büyük bir göl yapıldı. Bu gölle kışın karın çok yağması ile biz busuyu stokluyoruz, suyu topluyoruz. Ve baharın suyun arkası kesilince kar suyuile topladığımız bu göleti, baharın koyunlarımızı sulamak için buradan 7kilometre aşağıya, eski köyümüzle yeni köyümüzün ortak noktasındaki tam ortadayeni bir sistem kurduk. Sağ olsun Büyükşehir’imizin boru vermesi ile onlarınyardımı ve yapması ile oraya indirdik. Orada hayvanlarımızı sulamak içinkullanacağız” diye konuştu. 

“BÜYÜKŞEHİR HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Muhtar Akduran, Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 tanegölet yapıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zirvedeki bunlar, bunu stokluyoruz. Kademe kademerampaları inerek boru yoluyla dördünü de dolduruyoruz. Bizim köyümüzün geçimkaynağı koyun olduğu için koyun çok ve 15 bini geçen koyunumuz var. Hemen hemenhepsi bu sudan yararlanıyor. Bine yakın da büyükbaşımız var. Hepsi bu sudanyararlanıyor. Bu bizim için bir dönüm noktası oldu. Çünkü bu 15 bin mevcutkoyunun hepsi susuzdu. Büyükşehir’imizin bu şekildeki bir yatırımı bizim 15 binkoyunumuzu rahatlattı. Bu benim hayalimdi. Allah razı olsun Büyükşehir’imizden.Bu benim hayalimdi muhtar olursam ve o da oldu. O yüzden Büyükşehir’eminnettarım, çok teşekkür ediyorum. Bu hayalimizi Büyükşehir Belediye Başkanımızailettik, o da bizi kırmadı sağ olsun. Ve bu hayalimizi gerçekleştirdi.”

yorum Yap