Büyükşehir’den Kapsamlı “Coğrafi Bilgi Sistemleri” Sunumu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, özel sektörde,akademik araştırmalarda, kamu kurumlarında ve vatandaşlar tarafından oldukçayoğun olarak kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile ilgili yazılım veuygulamaların anlatıldığı kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Üniversiteöğrencileri, Büyükşehir’in bu çalışmalarından çok memnun kaldıklarınısöylediler.

Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Coğrafi BilgiSistemleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşen sunuma Bilgi İşlem DaireBaşkanı Emre Yaylagül, Coğrafi Bilgi Sistemleri personelleri, ErciyesÜniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof.Dr. Abdurrahman Eymen ve öğrenciler katıldı.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Fatih Hareketuygulamalarla ilgili detaylı, bilgilendirici bir sunum yaptı.

Yazılım ve uygulamalar ile ilgili yapılan sunumda, özelsektörde, akademik araştırmalarda, kamu kurumlarında ve vatandaşlar tarafındanoldukça yoğun olarak kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne olan bu aşırıilginin, CBS destekli birçok projenin kısa sürede hayata geçirilmesine nedenolduğu ifade edildi.

BİR ÇOK MESLEK DALINDA KULLANILIYOR

Sunumda, CBS’nin sahip olduğu özellikleri itibariyle, konumbilgisiyle alakalı her türlü uygulamanın içerisinde yer aldığı vurgulanırken,özellikle, kentsel ve bölgesel planlama, kadastro, tarım, orman, peyzaj,jeoloji, savunma, kültür varlıkları, emniyet, turizm, arkeoloji, yerel yönetim,nüfus, eğitim, çevre, sağlık ve benzeri birçok uygulamalı meslek dalındaCBS’nin önemli bir paydaş olarak kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Coğrafi Bilgi Sistemleri tarafından hazırlanan yazılımlardanda bahsedilirken, Web Üzerinden Harita Tabanlı Mülkiyet Sorgulama ve KadastroSorgulama, Mezarlık Bilgi Sistemi, AYKOME Bilgi Sistemi, UKOME Bilgi Sistemi,Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi, İtfaiye Bilgi Sistemi, Tarihi Eserler BilgiSistemi, Nöbetçi Eczane, Hukuk Bilgi Sistemi, Trafik Kazaları Bilgi Sistemi, TapuSorgulama Bilgi Sistemi, Drone ile Fotogrametrik Hava Fotoğrafı, Drone ile 360Derece Panorama Kayseri gibi uygulamaların bu yazılımlardan bazıları olduğubildirdi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÇOK MEMNUN

Sunumda, CBS’nin her geçen gün daha farklı alanlarda kullanılmayadevam ettiği de anlatılırken, sunuma katılan üniversite öğrencileri kentegelmeden önce bu kadar kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bilmediklerini,Büyükşehir’in Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin uygulama ve yazılımlarından çokmemnun kaldıklarını ifade ettiler.

yorum Yap