Büyükşehir’den Oruçreis’e “Modern” Dönüşüm

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Oruçreis Kentsel DönüşümProjesi’ndeki hak sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısıgerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, yapılacakkonutların günümüz modern ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mimariler olacağınıifade etti.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilenbilgilendirme toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter YardımcısıHamdi Elcuman’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire BaşkanıHakkı Alp ve hak sahipleri katıldı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVLETİN SAĞLADIĞI BİR KOLAYLIK, İMAR YÖNTEMİDİR”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ıngirişimleri ve gayretleri ile Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve ŞehircilikBakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü Oruçreis KentselDönüşüm Projesi’ne ilişkin riskli alan ilanı yapılan alanda bulunan haksahiplerine bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan BüyükşehirBelediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, “Kentsel dönüşümdevletin sağladığı bir kolaylık, imar yöntemidir” diye nitelediği kentseldönüşüm hakkında bilgiler vererek, Büyükşehir Belediyesi’nin uzlaşmagörüşmelerini gerçekleştireceğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konutİdaresi Başkanlığı’nın hak sahiplerine dağıtımı gerçekleştirilecek konutlarıyapacağını söyledi. Mevcut yapıların ve mülkiyetlerin tespitlerinin KayseriBüyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nca tamamlandığını ifadeeden Elcuman, yapılacak konutların günümüz modern ihtiyaçlarına göretasarlanmış mimariler olacağını söyledi.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ EYLÜL AYI SONU İTİBARİ İLE BAŞLAYACAK

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm DaireBaşkanı Hakkı Alp de, güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, enönemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulamasısağlanacağını belirterek, riskli alan ilanı sağlanan alanda bulunan haksahiplerine uzlaşma kriterlerini anlattı. Konuşmasında alan içerisindeuzlaşmanın Eylül ayı sonu itibari ile başlayacağını da paylaşan Alp,görüşmelerin tamamlanacağını iki grupta söyledi. İlk grup hak sahipleri ileuzlaşma sağlanacağını, 572 adet dairenin yapım ihalesinin TOKİ tarafından 7Eylül 2021 tarihinde yapılacağını belirten Alp, ”Mevcut alandaki yapılarıntamamı ruhsatsız olup, afet riski altında bulunuyor olması, ayrıca bölgede çokciddi güvenlik problemleri ve imar uygulamalarının yapılamaması sonucu sosyalalanların oluşturulamaması dönüşümün temel nedenlerinin ve gerekliliğinigöstermektedir” ifadesinde bulundu.

Uzlaşma görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesi Meclistarafından alınacak karar doğrultusunda gerçekleşecek olan süreçte, herkesleeşit ve şeffaf bir uzlaşma görüşmesi yapılacak.

yorum Yap