CHP, Köy Enstitülerinin tekrar kurulmasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde tertip ettiği basın buluşmasına, 22 Ocak 2016'da ölüm eden CHP Milletvekili Kamer Genç'i rahmetle anarak başladı.

CHP, Köy Enstitülerinin tekrar kurulmasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde tertip ettiği basın buluşmasına, 22 Ocak 2016'da ölüm eden CHP Milletvekili Kamer Genç'i rahmetle anarak başladı.

CHP, Köy Enstitülerinin tekrar kurulmasını istedi
Editor: admin
22 Ocak 2020 - 19:08

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde tertip ettiği basın buluşmasına, 22 Ocak 2016'da ölüm eden CHP Milletvekili Kamer Genç'i rahmetle anarak başladı. Eğitimin meselelerini 18 Ocak'ta "CHP Eğitim Çalıştayı"nda masaya yatırdıklarını andırdıran Kaya, çalıştay mevzularını broşür haline getirerek Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sunacaklarını kaydoldu. Çalıştayın netice bildirgesini paylaşan Kaya, parasız ve kaliteli eğitim niyetinden bırakıldığını, devlet mekteplerini eforsuzlaştırıcı siyasetlerin yürütüldüğünü ileri sürdü. Kaya, "Bütçeden eğitime dağılan hisse seneler haysiyetiyle kesintisiz eksilmiş, ailelerin eğitim tüketmeleri ise çoğalmıştır. Devlet mekteplerinde ise kamusallık prensibi dominant olmaktan çıkartılmıştır. Eğitim programlarına müteveccih ideolojik müdahale modern ve bilimsel eğitimi ortadan kaldıracak seviyeye gelmiştir. Nitekim beynelmilel standart imtihanlarına da yansıdığı şekliyle talebe galibiyeti düşmüş, eğitimdeki kalite kaybı sarihçe ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı. CHP, Köy Enstitülerinin tekrar kurulmasını istedi Eğitimi konuşmanın ülkenin geleceğini, çocukların ve gençlerin umutlarını, cemiyetin bekasını ve refahını konuşmak olduğunu belirten Kaya, CHP'nin eğitimin daha ileriye taşınmasında üzerine düşeni yapma vazifeyi bulunduğunu kaydoldu. Çalıştaya üniversite öğretim aboneleri, eğitim uzmanları, sendikalar, hocalar ve alanın hissedarlarının katıldığını anlatan Kaya, Ulusal Eğitim Bakanı ve Bakanlık yetkililerinin davet edildiklerini ancak çalıştaya katılmadıklarını ifade etti. Türkiye'de eğitim sisteminin meseleler yumağına dönüştüğünü korunan Kaya, "Tüm yurttaşlarımıza denk, parasız, kaliteli eğitimi sağlamak kamunun ilk vazifeyidir." dedi. Kaya, 4+4+4 tertip etmesinden bırakılmasını, sürekli ve gerekli esas eğitim uygulamasına geri dönülmesini istediklerini dile getirdi. Gerekli esas eğitimin ortak bir müfredata dayalı olması gereğine işaret eden Yıldırım Kaya, "Ortaokul ve lise çağ popülasyonu talebelerinin sarih öğretime geçişi legal olarak ortadan kaldırılmalı, çağ popülasyonu talebelerinin tamamı örgün eğitim sistemi tarafından içerilmelidir." diye konuştu. Mektebe gitme çağına gelen ve devam edemeyen talebe oranın yüzde 10'u geçtiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu: "Çocuklarımız ve gençlerimizin sıhhatli gelişimi için her türlü vakıf, cemaat ve ticari firmanın mekteplere girişi ve eğitime müdahalesi yasaklanmalıdır. Yokluklar ve ihtimalsizlikler içindeki bir coğrafyadan halkevleri ve köy enstitüleri gibi mucizeleri yaratmış olan tarihimizden esin alarak yeni eğitim imkânları yaratacağız. Cumhuriyetle beraber eğitim alanında yapılan devrimlerin devamı, Finlandiya'nın da misal aldığı Köy Enstitüleri modelimizin üzerinde yükselecek. Ders kitapları bilimsel bir kavrayışla yine yazılmalı ve cinsiyet ayrımcı ögelerden dağılmalıdır. Bu mevzuda iktidar partisinin yaptıklarını yakından takip ediyoruz. Yanlışlarına asla izin vermeyeceğiz." Hoca yetiştirme sisteminin yine yapılandırılması, hocaya dönüştürücü ve önder rolünün kazandırılması gerektiğini dile getiren Kaya, Hoca İş Kanunu'nun bir an evvel çıkarılmasını istedi. Kaya, çalıştayda "eğitim hakkı ve eğitime ulaşım meseleleri", "laik ve bilimsel eğitim", "eğitimde ticarileştirme ve kamusal eğitim", "hoca yetiştirme siyasetleri ve hoca meseleleri", "eğitimde teknoloji kullanımında yeni yaklaşımlar ve mevcut meseleler" ile "yükseköğretim siyasetleri ve meseleleri"nın masaya yatırıldığını belirtti. Yıldırım Kaya, laflarını şöyle sürdürdü: "Köy Enstitülerinin, günümüze, 21'inci asrın Türkiye'sine ve dünyasındaki büyümelere uygun bir modellemeyle yine yaşama geçirilmesi teklifi de çalıştayda konuşuldu. Biz hoca yetiştirme siyasetinin tepeden tırnağa yine değiştirilmesini korunuyoruz. Eğitim-öğretim ilişkilerini kurabildiğimiz yer Köy Enstitüleri modelidir. Türkiye'nin buna gereksiniminin olduğunu görüyoruz. Finlandiya'nın eğitim sistemi de Köy Enstitülerinden misal alınarak yaşama geçirildi."

Bu haber 214 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum