“Encümen Kararları Çalışma Ve Yatırımlara Hız Veriyor”

Dr. Başkan Mustafa Palancıoğlu:

“ENCÜMEN KARARLARI ÇALIŞMA VE YATIRIMLARA HIZ VERİYOR”

 

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Encümen Toplantısı ile her haftaçarşamba günleri toplandığını ve almış olduğu kararlar ile belediye yatırım veçalışmalarına hız kattığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi Encümenkararları ile belediyenin işlerinin yürütülmesinin yerine getirildiğinibelirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemiz örnek vereferans belediye olarak gösterilmektedir. Bunun temelinde koordineli, uyumlu,işbirliği ile rasyonel çalışma gelmektedir. Ancak en önemlisi yatırım planlarıngeleceğe açık ve akılcı olmasıdır. Biz gün kurtarmaya yönelik yatırımyapmıyoruz. Bu planlamalarımızda Encümen kararlarının büyük katkısı vardır.Encümen kararları; bütçe ödenekleri, yıllık planlama ile stratejik planlamanınuygulanması gibi yatırım yönlendirici, ileriye dönük ve geleceği planlayankararlardır. Encümen kararları bir bakıma günlük çalışmaları planlar vekolaylaştırır.” dedi.

Encümen toplantısında idari,mali, imar, denetim gibi ilgili kararlar alındığını ifade eden Başkan MustafaPalancıoğlu, planlı, sağlıklı ve modern gelişime paralel olarak çalışmalarındevam ettiğini sözlerine ekledi.

yorum Yap