Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Kamu yararı gözetilerek yürüyen merdivenler ile üstgeçitlerdeki asansörlerin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi vevatandaşlara kaliteli bir hizmet sunulabilmesi amacıyla “Yaya engelliasansörleri, yürüyen merdivenler ve bunlara bağlı panoların, motorların, benzeralt ekipmanların uzaktan kontrol edilerek etkin ve verimli işletilmesi” adı altında açık ihaleye çıkılmasıkararlaştırılmıştır.

Tamamen teknik bir konu olması ve sahadaki uygulamasınınsonuçlarının görülebilmesinin önem taşıdığı bir çalışma olması nedeniyle “Demo”olarak bilinen bir ön izleme çalışması yapılmıştır. Bu demo çalışması ile kameralarıngece ve gündüz görüşleri, arıza tespitteki yeterlilik ve teknik detaylar gibikonular test edilmiştir. Olası sorunlar ya da kamu zararı oluşmaması açısındanbir anlamda iş tecrübe edilmiştir.Akabinde Kamu İhale Kanunu’na göre ihale süreci işletilmiş04.03.2021 tarihinde gazete ve EKAP ilanına çıkılmıştır.

İhale, EKAP üzerindenE-İhale olarak kanuni çerçevede gerçekleştirilmiştir.

Özetle;

1-            “Öncedeniş verilmiş” iddiaları tamamen gerçek dışıdır. İhale AÇIK İHALE’dir. Rekabetinhakim olduğu, Türkiye’nin her tarafından başvurunun yapılabildiği bir ihaledir.Ayrıca, ihaleye katılan firmalardan en düşük teklifi veren firmanın demoçalışmasına katılmayan bir firma olması bile Milletvekili Arık’ın iddialarınıtamamen çürütmektedir.

2-            MilletvekiliArık, “İhaleyi kaça verdiniz, ihaleye kimler girdi diyoruz cevap alamıyoruz”diye yine yanlış bir algı peşinde koşmaktadır. Oysa Sayın Milletvekilinin gayetiyi bilmesi gerekir ki “Sonuçlanmayan ihaleye ilişkin bilgi verilmesi” kanunensuçtur. 19.03.2021 (bugün) yapılan ihalenin 10 günlük itiraz sürecibulunmaktadır. Ayrıca ihale şartnamesine göre incelemesi yapılacaktır. Olasıihale iptalinde ve yeniden ihale düzenlendiğinde “Açıklanan yaklaşık maliyet”üzerinden firmalar hareket eder, rekabet ortadan kalkarsa ortaya çıkacak kamuzararını Sayın Milletvekili nasıl açıklayacaktır. Sayın Milletvekili kanunbilmez bu yaklaşımıyla hem belediyeden suç işlemesini talep ediyor hem de kamuyararını yok sayıyor.

3-            Yineaçıklamalarından Sayın Milletvekili’nin “Açık İhale” ve EKAP üzerinden yapılan“E-İhale” konusunda bilgisinin olmadığı anlaşılmaktadır. İhaleye KayseriBüyükşehir Belediyesi’nin bir dahlinin olması bu sistemde söz konusu değildir.İhale, Büyükşehir Belediyesi’nin inisiyatifi dışında elektronik ortamda EKAPMerkezi tarafından herkese açık yapılmaktadır.

4-            Demoolarak takılan kameraların çöpe atılması gibi bir durum da asla söz konusudeğildir. Hiçbir özel şirketin kendi malını çöpe atması düşünülemez.  48 kamera demoyu yapan firmaya ait vesistemin tamamının aynı anda çalışabileceğinin tespiti ve ispatı içintakılmıştır. Belediyemiz söz konusu 12 lokasyondaki bu demo kameraları içinhiçbir şekilde herhangi bir bedel ödememiştir.

yorum Yap