Kamuoyunun Dikkatine

Kamuoyunun malumu olduğu üzere göreve geldiğimiz tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Dernekler Müdürlüğü tarafından kulübümüzün tüm mali kayıtları incelenmiş, denetlenmiş, raporlanmış ve kayıt altına alınmıştır.

Son günlerde Kulübümüz aleyhine; İçişleri Bakanlığının söz konusu denetimi kapsamındaki dönemlere ait; Kulübümüzün mali kayıtlarında bulunmayan sözleşmeler ve bu sözleşmelere dayalı senetler ile takipler yapılmakta, alacak taleplerinde bulunulmaktadır. Bu belgeler altındaki imzaların sahte olduğu, hususunda bir ön düşüncemiz olmakla birlikte bu hususların aydınlatılması kulübümüz aleyhine yürüyen takipler sebebi ile Savcılık soruşturması yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Söz konusu sahte belgelere dayalı olarak alacak taleplerinde bulunanların, bu belgeleri kullananların da bu sahte belgeleri ile düzenleyenler ile birlikte hukuken sorumlu olacağı açıktır. Bu nedenle son günlerde dolaşıma sokulan, düzenleme tarihleri yönetimimiz öncesi dönemlerin tarihini taşıyan, “sahte olduğunu” düşündüğümüz belgelere ilişkin özellikle geniş futbol ailesini uyarmayı bir vazife olarak görmekteyiz.

Kulübümüz, yukarıda belirtilen, bu hususlara ilişkin olarak yasal başvuru haklarını kullanacak ve kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirecektir.

Yukatel Kayserispor Kulübü

yorum Yap