Kayseri, Başkan Büyükkılıç ile Zirvede

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırım gideri performansıyla30 Büyükşehir Belediyesi arasında birinci oldu. Bütçesinden yatırıma en çokkaynak kullanan büyükşehir belediyesi olarak ilk sırada yer alan KayseriBüyükşehir Belediyesi, 2020 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçeyılında faiz gideri olmayan tek büyükşehir belediyesi olarak da kayıtlarageçti.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kente ve ülkeyekazanımlar sağlayan, yatırımlarını ve hizmetlerini aralıksız sürdüren KayseriBüyükşehir Belediyesi, Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının ResmiVeriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi kapsamında 30Büyükşehir Belediyesi’nin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda en çokyatırıma kaynak kullanan belediye olarak ilk sırada yer aldı.

KAYSERİ, 2020 YILI YATIRIM GİDERİ PERFORMANSINDA LİDER

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,gastronomi, ticaret, endüstri, eğitim, turizm, sağlık ve tarihin merkeziKayseri’de gerçekleştirdiği hamleler ile ülke genelinde de dikkat çekti. 2020yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçlarına göre, Kayseri BüyükşehirBelediyesi toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarakİstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri geride bırakıp, birinci sıradayer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplam harcamasının yüzde 59.04’ünedenk gelen 692 milyon 820 bin TL yatırım gideri ile Türkiye’de tümbüyükşehirlerin önünde yer aldı.

Kayseri Büyükşehir, sürdürülebilir büyümeyi ve toplumsalrefahı destekleyecek şekilde kamu kaynaklarının tahsisi ve kullanımınınsağlanması açısından kararlı çalışmalarını sürdürerek, 2020 yılı faiz giderinintoplam tahsilata oranı ile de Türkiye’de ilk sırada yer aldı. 2020 yılında 1milyar 233 milyon 159 bin TL toplam tahsilat yapan Büyükşehir Belediyesi, faizgideri “0 TL” olan tek büyükşehir belediyesi olarak dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak liderlik tahtına oturan, sadece ticaret,sanayi ve endüstri merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda turizm, kültür vesanat merkezi olan kentte 2,5 yılda önemli çalışmalara imza attı.

Şeffafyönetim anlayışı ile şehrin ihtiyaçlarını karşılayan, yerel yönetimler olarakkentin geleceğine vizyon ve prestijli projeler kazandıran Başkan Büyükkılıç,150 yıllık bir tarihe sahip Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde kamuharcamalarında sağlanacak verimlilik, etkinlik ve denetimi en iyi şekildekullandı.

yorum Yap