Kayseri Bilim Merkezi Ziyarete Kapatıldı

Kayseri Bilim Merkezi tarafından, İçişleri Bakanlığı’nınKısmi Kapanma Genelgesi ile salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olantemizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelikuyulması gereken kurallar ve önlemler kapsamında tedbirler alındı.

TÜBİTAK desteğiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından2016 Ocak ayı itibariyle Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösterenBilim Merkezi, geçici süre ile ziyarete kapatıldı.

Kayseri Bilim Merkezi, ülkenin savunma sanayi başta olmaküzere teknolojik alandaki gelişmesine katkı sağlama hedefiyle çağıngereksinimlerine ayak uyduran, çalışan, üreten ve kazanan bir gençlik için tümimkânları seferber ederken, ‘Bilinçli Nesil, Güçlü Gelecek’ sloganı ilegençlere daha çok imkân sağlayıp, teorinin yanında uygulamalı eğitimlerleonların her alanda gelişmeleri için faaliyet gösteriyor.

yorum Yap