Kayseri Mutfağı, Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’na Hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,Kayseri’yi gastronomi alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve KültürÖrgütü’nün (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edebilmek için çok ciddihazırlıkları bulunduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde UNESCO Türkiye MilliKomitesi ile görüşeceğini söyledi.Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin UNESCO başvurusuyla ilgilihazırlıkların değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen ve Genel SekreterYardımcıları Serdar Öztürk ve Hamdi Elcuman ile Kültür ve Sosyal İşler DairesiBaşkanı Salih Özgöncü ve belediye bünyesinde oluşturulan UNESCO Komitesiüyelerinin katıldığı toplantıda çalışmalarla ilgili brifing alan BaşkanBüyükkılıç, UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olabilmek için ciddihazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, “Erciyes’imizin eteğinde tarihten kültürelezzetler diyarı diye tanımlanacak yegane şehirlerden biri olan Kayserimizdenseslenmek istiyoruz. Kayserimizi hak ettiği alana taşımak amacıyla gastronomialanında yapacağımız çalışmalarla kayak merkezimizi, kültürel mirasımızıdestekleyecek önemli adımlar atma yolunda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“KAYSERİ, BUNU FAZLASIYLA HAK EDİYOR”

Gastronomi alanında UNESCO’nun çalışmalarında yer almak veKayseri’nin burada anılmasını sağlamak amacıyla yapılacak başvuru için de altyapı oluşturduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri sadece birlezzetler diyarı değildir. Kültürel çalışmaları ile turizm alanındakiçalışmaları ile ev oturmalarından, adeta düğün yemeklerinden takım yemekleriadı altındaki çalışmalardan, herhangi bir vesile ile oturma kültürü oluşturupoturma alanındaki çalışmalardan ve en önemlisi yöresel yemekleri çevresindekiillerle birlikte geleceğe taşıma yönündeki gayretlerinden dolayı Kayseri, bunufazlasıyla hak ediyor” diye konuştu.Başkan Büyükkılıç, UNESCO’nun bu çalışmalarında yeralacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun için de zaten gerekliçalışmaları başlatmıştık. Şimdi daha da hızlandırarak başvurumuzu yapacağız.Kayseri’mizin hak ettiği yerde olmasını sağlayacağız. Ben emeği geçenarkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Kayserimizin UNESCO’nun listesindegastronomi ve kültürel alanda yer almasını sağlamak bizim asli görevimizolacak. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bundan kimsenin şüphesiolmasın.”

UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI İÇİN SLOGAN: TARİHTEN KÜLTÜRE LEZZETLERDİYARI

Toplantıda Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter YardımcısıSerdar Öztürk tarafından yapılan sunumda, Kayseri’nin Yaratıcı Kentler Ağınadâhil olabilmesi için hazırlanan başvuru formu ve önemli verilerin işlenmesikonuları yer aldı.

Bu kapsamda Eylül 2020 tarihinde Kayseri BüyükşehirBelediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışanUNESCO Komisyonu komitesi kuruldu. Bu komitenin kurulmasının ardından şehringıda, eğitim, dezavantajlı gruplar gibi fizibilitesi yapıldı. 28 Eylül 2020tarihinde ilk komite toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından mevcutkültürel varlıklarımızın değerlendirilmesi ile projelerin istatistiği yapıldı.2019 başvuru formu temel alınarak muhtemel bir 2021 başvuru formu taslağıoluşturuldu. Bu projeyi şehrin önde gelenlerine anlatmak için bir çalıştayplanlaması yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunanarşivinden arabaşılı oturma, bağ bozumu, salça kaynatma, düğün ve cenazekültürü, bağ oturmaları gibi şehrin soyut kültürel değerlerini anlatan verilertoplandı. Slogan, “Tarihten Kültüre Lezzetler Diyarı” olarak belirlendi.Slogana uygun olarak bir logo çalışması yapıldı. Web sitesi hazırlandı. SosyalMedya hesapları paylaşıma hazır hale getirildi. Yan dal olarak el sanatlarıbelirlendi. Kardeş Şehirlerden Mostar ve Miskolc ile iletişime geçilmek üzereprojeler ve yazışma taslakları oluşturuldu. Topraktan sofraya tüm ürünler incelendi.Bu aşamada kültür ile bağdaştırıldı. Yapılmış ve yapılacak projeler dosyalandı.UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile 25 Şubat 2021 tarihinde görüşülmesi içinplanlama yapıldı. 

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü deşehrimizin UNESCO Kentler Ağına katılımını sağlamak amacıyla yapılan buçalışmaların Kayseri’nin bir gastronomi şehri olabilmesi adına büyük önemtaşıdığını, Gastronomiye ilişkin kültürel çalışmaların, Kültür Daire Başkanlığıbünyesinde belirlenen 9 kişilik bir ekibin yaptığını ifade etti.

Ayrıca UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı listesinegirmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine Mutfak SanatlarıMerkezi projesinin yapım çalışmaları, bu yıl içerisinde başlanması planlanıyor.

yorum Yap