Kayseri Ulaşım A.Ş.’den 3 Bin Fidan

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş. çevre duyarlılığı,temiz enerji kullanımı, karbon emisyonlarını azaltma gibi çevreselsürdürülebilirlik hedefleri kapsamında ele aldığı ve sosyal sorumluluk projesiolarak gördüğü fidan dikme etkinliğinin bu yıl yedincisi gerçekleştirdi.

Etkinlik, Kovid-19 bulaş riskinin devam etmesi sebebi ile2020’deki etkinlikte olduğu gibi 2021 yılında da bağış olarak gerçekleştirildi.Başlatılan kampanya ile çalışanlar bireysel olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nabağlı Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele HizmetleriniDestekleme Vakfı’na (OGEM-VAK) fidan bağışında bulundular.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu konu ileilgili yaptığı açıklamada, “Gelecek nesillere bırakacağımız yeşil bir Türkiyeiçin herkesin bir sorumluluğu var ve biz de üstlendiğimiz bu sorumluluğu yerinegetirmek için çabalıyoruz. Bir önceki yıl Hatay’da yaşanan yangın felaketisonrasında bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için 700 adet fidan bağışındabulunmuştuk. Bu yıl da devam eden Kovid-19 bulaş riski sebebi ile bu etkinliğigeleneksel şekilde gerçekleştirmek yerine yine fidan bağışı yaparak düzenledik”diye konuştu.

Çalışanların bireysel bağışlarına ek olarak, raylı sistemaraçlarında ve istasyonlarında bulunan ve bir yıl boyunca sahibine ulaşılamayanvarlıklar da OGEM-VAK’a fidan olarak bağışlandı. Bu kapsamda Ulaşım A.Ş.çalışanları ve şirket olarak OGEM-VAK’a toplam 500 adet fidan bağışı yapıldı.

Enerji kaynaklarını daha verimli kullanmak, sera gazıemisyonlarını azaltmak, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak içinpek çok projeye imza atan ve birçok ilki başaran ulaşım şirketi olarak karbonemisyonları konusunda dünyanın en önemli inisiyatiflerinden Karbon SaydamlıkProjesi’ne (CDP) 5 yıldır katılım sağlayan Ulaşım A.Ş. bunun ile birliktebilimsel tabanlı emisyon azaltma hedefi belirleme taahhüdünde bulunan KayseriUlaşım A.Ş. Türkiye’de Karbon Saydamlık Projesine rapor veren tek toplu taşımaşirketi olarak dikkat çekiyor.

2011’den bu yana ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemibelgesine de sahip olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. çalışmalarınıbu yönetim sistemi ve yasal mevzuat çerçevesinde yürütmeye devam ederken,KAYBİS (Kayseri Bisiklet Sistemi), elektrikli ve doğalgazlı otobüsler, enerjiverimli ürünler ile çevre duyarlılığı ve çevreyi korumaya yönelik projelerinidevam ettiriyor.

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’deyayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Kayseri Ulaşım A.Ş. hizmet verdiğiişletmelerde gerçekleştirdiği düzenlemeler ile Çevre ve ŞehircilikBakanlığı’nın Entegre Çevre Yönetimi Programının Sıfır Atık kapsamındakişartları sağlayarak Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştı.

yorum Yap