Kayseri’nin Fosilleri Dünyanın İlgisini Çekiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülenkazı çalışmalarında Yamula Barajı kıyısında bulunan ve fillerin atası olarakbilinen Choerolophodon Pentelici’ye ait tam kafatası fosili, dünyada tek örnekolarak literatüre geçiyor.

Dünya paleontoloji camiasının önde gelenisimlerinden Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü’nde görevyapan ve Proboscidea’lar (Hortumlular) konusunda uzman olan Doç. Dr. JuhaSaarinen fosil üzerinde son incelemesini tamamlarken, Kazı Heyeti Başkanı Prof.Dr. Okşan Başoğlu, Büşükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a 7.5milyon yıllık fosillerin kazı ve laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ıntitizlikle takip ettiği fosil kazı çalışmaları ile fosillerin laboratuvarçalışmalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünyada Proboscidea’lar (Hortumlular) konusunda sayılıuzmanlar arasında gösterilen Helsinki Üniversitesi’nden Doç. Dr. Juha Saarinenbir kez daha Kayseri’ye gelerek geçtiğimiz yıl bulunan ve labaratuvardaincelemeye alınan fillerin atası kabul edilen tam kafatası üzerinde sonincelemelerini tamamladı. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu da BüyükşehirBelediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, son durum hakkında bilgilerverdi.  Prof. Dr. Başoğlu, ziyaretteyaptığı konuşmada, “Finlandiyalı arkadaşımız Juha,  büyük, tüm olan kafatasımız için iki gün tamçalıştı ve ‘Yurt dışında gayet saygın bir dergide yayımlanacak. Çünkü çokönemli bir fosil’ dedi.

Burası referans noktası olacak. Yakında Kayseri’ninadını da, Yamula’yı da dünya literatürüne yerleştirmiş olacağız. O açıdan dabizim için çok önemli bir gelişme. Bir anlamda Kayseri paleontolojide bir liderolacak, merkez olacak” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Laboratuvarda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinibelirten Başoğlu, Başkan Büyükkılıç’a destekleri için teşekkür ederek, “Elbirliği ile çok hızlı bir şekilde çalışmalar gidiyor. Sayın Başkanımıza bir kezdaha teşekkür etmek istiyorum. Minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Gerçektenbize çok büyük destekleri var. Çok desteğini görüyoruz. Gönülden ilgileniyor vedestekliyor.” dedi.

“KAYSERİMİZE YAKIŞIR MÜZE GELİYOR”

Başkan Büyükkılıç da, fosiller konusunda yaşanan gelişmelerimemnuniyetle takip ettiklerini belirterek, bilim insanlarına her zaman destekvermeye devam edeceklerini söyledi.

Kayseri’de bulunan fosillerin öneminin farkında olduklarınıve buna yönelik çalışmaları da hassasiyetle sürdürdüklerini dile getiren BaşkanBüyükkılıç, Yamula Barajı kıyısında bulunan fosiller ile ilgili uzman biliminsanları tarafından yeni çalışmalara imza atıldığını vurgulayarak,  şöyle devam etti: “Daha önce kamuoyuylapaylaştığımız fosillerle ilgili yapılan çalışmalar zaten uluslararası boyuttagündeme taşınmıştı. Şimdi de yine bilim insanları tarafından Okşan Hanım veekibi ile birlikte uluslararası boyuta taşıma yönünde yeni çalışmalara imzaatılıyor. İnşallah biz yaptıracağımız müze ile hem müze sayısını artıracağız,hem de fosillerle ilgili Paleontoloji Müzemizi de böylece şehrimize kazandırmışolacağız. Bu alanda şehir olarak bir bakıma uğrak yeri olacağız, biliminmerkezi olacağız. Şehrimizin olumlu olarak anılmasına da vesile olacak. Nisanayı itibariyle de müzemizin ihalesi yapılacak. Böylece hem mevcut müzemizkorunmuş olacak, hem de Kayseri’mize yakışır müze tekrar şehre kazandırılmışolacak.”

FİNLANDİYALI UZMAN: “KAYSERİ DÜNYADA PALEONTOLOJİ KONUSUNDA REFERANSOLACAK”

Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü’ndegörev yapan ve dünyada paleontoloji camiasında Proboscidea’lar (Hortumlular)konusunda uzman olan Doç. Dr. Juha Saarinen Yamula Barajı Fosil LokalitesiKurtarma Kazısı’ndan elde edilen fillere ilişkin Kayseri’de 2 gün süren birçalışma yürüttü.  Avrupa’dan Orta Doğu’yaÇin’den Amerika’ya kadar bir-çok projede görev yapan Finlandiyalı uzmanınlaboratuvarda yaptığı çalışmalarda, 2019 yılında bulunan ChoerolophodonPentelici’ye ait tam kafatası fosilinin dünyada tek örnek olduğunu ve dünyadakidiğer çağdaş lokalitelerdeki fil fosillerinden kütlevi olarak büyük olduğunubelirttiği, bunun da ayrıca ilgi uyandırdığını söylediği öğrenildi. Bulunan tamkorunmuş, eşsiz bir kafatası örneğine ve diğer fosillere bakıldığındaKayseri’nin dünyada paleontoloji konusunda referans olacağını da çalışmalarındaifade ettiği öğrenildi.

yorum Yap