Meli̇kgazi̇ Beledi̇yesi̇’nde İş Sağlığı Ve Güvenli̇ği̇ Eği̇ti̇mi̇ Veri̇ldi̇

      Melikgazi Belediyesi, iş ve işçi güvenliğini sağlamak vevatandaşlarına daha sağlıklı hizmet vermek adına personele “Temel İş Sağlığı veGüvenliği” eğitimi verdi.

      İş GüvenliğiUzmanı Ahmet Nabi Gündüz tarafından belediye personelleri, iş sağlığı vegüvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliğiekipmanlarının tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kaza,yaralanma, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerininuygulanması, temel ilkyardım uygulamaları gibi konularda bilgilendirildi.

      Eğitimlerdekiamaçlarının personelde, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç oluşturmakve bunu hayatlarının her alanında uygulamalarını sağlamak olduğunu belirtenMelikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesiolarak personelimize yönelik faydalı eğitimler vermeye devam ediyoruz. Buprogramlarda personelimize verilen eğitimler faydalı ve önemlidir. Önceliğimizher zaman personelimizin sağlığı. Onların, sağlıklı ve güvenli bir ortamdaçalışmalarını sağlamak bizim için çok önemli. Ancak bu şekilde vatandaşlarımızadaha verimli ve daha kaliteli hizmet verebiliriz. Bu amaçla belediye olarak işsağlığı ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz.  İnşallah kazasız belasız bir dönem dahageçireceğiz. Her alanda hizmet içi eğitimlerimize de devam edeceğiz.”dedi.

yorum Yap