Melikgazi Tarihine Ve Geçmişine Sahip Çıkıyor

Gesi’de Abdesthane veTescilli Çeşme Restore Ediliyor

 

Tarihi ve kültürel miraslarınıgelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarına devam eden MelikgaziBelediyesi, Gesi Kuzey Mahallede yer alan tarihi çeşmeyi ve konağı restoreederek abdesthane olarak işlevlendirecek.

Tarihi çeşmeleri restore ederekyeniden kullanılır duruma getirmeyi hedeflediklerini söyleyen MelikgaziBelediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde yıkılmaya yüz tutmuş olantarihi binaların restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Zamanında birer hayatkaynağıyken günümüzde mimari anıtlar olarak cadde ve sokakları süsleyen,yapıldıkları döneme tanıklık eden ve mimarisinin özelliklerini yansıtmalarınedeniyle ilçemizin somut kültürel miraslarından olan tarihi çeşmeler,konaklar, camiler, hanları restore ederek yeniden kullanıma sunuyoruz.Melikgazi ilçesi, Gesi Kuzey Mahallede yer alan tescilli çeşme 19. yüzyıla ait.Çeşmeye bitişik alanda yer alan ve günümüzde işlevini yitirmiş tescilsiz harapdurumdaki yapının abdesthane olarak işlevlendirilerek yaşatmayı amaçlıyoruz.Özgün taş ve özgün yapım tekniği kullanıyoruz. Yapı bir avlu etrafına sıralananabdesthane birimlerinden oluşmakta olup, toplam 290 metrekarelik bir alanaoturmakta. Yapıların restorasyon uygulamaları, Kayseri Kültür VarlıklarınıKoruma Bölge Kurulundan onaylı projesine uygun olarak başladı.  3 ay içinde de projeyi tamamlayıp, çeşme veabdesthaneyi tarihi ve kültürel miraslar arasına kazandıracağız. Hayırlıolmasını dilerim.” dedi.

yorum Yap