Melikgazi’De “Dijital Çağda Ebeveyn Olmak” Konulu Seminer Verildi

MelikgaziBelediyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işbirliğiyle ebeveynlere yönelikolarak pandemi döneminde, ailelerin ve çocuklarının güvenli teknoloji kullanımınayönelik bilgi edinmeleri için çevrimiçi olarak “Dijital Çağda Ebeveyn Olmak” konuluseminer düzenlendi.

2gün süren bilgilendirme ve farkındalık seminerinde, dijital çağın getirdiğikoşulların ebeveynlik deneyimlerini karmaşıklaştırması, ebeveyn aracılığıyaklaşımlarının dijital çağda nasıl kullanılacağı, dijital dünyada belirenrisklerden siber zorbalık ve ebeveynlerin siber zorbalığa dair farkındalığıkonuları ele alındı.

Seminerlerinilk gününde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi,Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalıöğretim üyeleri Dr. Gamze İnan Kaya “Ebeveyn Aracılığı”, Dr. Metin Kocatürk ise“Siber Zorbalık” konusunda bilgiler aktardı. Seminerlerin ikinci gününde ise GaziantepÜniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ali Çekiç “Ebeveyn Stresi ve DijitalMedya”, Dr. İdris Kaya “Ekran Bağımlılığı” ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBölümü Doç. Dr. Duygu Mutlu Bayraktar ise “Çocuklar için Yararlı Uygulamalar”konularında seminerler düzenledi. 

Konuylaalakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Dijitalteknoloji, sosyal ilişkiler kurmak ve geliştirmek için mükemmel bir araçtır,ancak aynı zamanda çocuklar için çok büyük risklerde taşımaktadır. Salgınsürecinde yaşanan stresin anne babalara ve çocuklara olan yansımaları ve başaçıkma yolları ve çocukların evde oldukları bu süreçte ekran bağımlılığırisklerine yönelik dikkat edilecek konularla ilgili bilgiler verildi.Çocukların mobil cihazları güvenle kullanabilmesi için yapılacak ayarlar vekullanılabilecek uygulamalar tavsiye edildi. Aynı zamanda, bilişsel ve zihinselgelişimlerine katkı sağlayacak mobil uygulamalar önerilmiştir. Seminerlersonrası anne babalara iletilen form üzerinden alınan bilgilerle farkındalıkdüzeyleri belirlenmiştir. Katılımcı anne babalardan alınan dönüşlerde,seminerlerin oldukça etkili olduğunu ifade ettiler. Bu tarz seminerlerindevamını inşallah yapmayı planlıyoruz. Pandemi döneminde özellikle seminerlerinuzaktan eğitim şeklinde yapılması da oldukça verimli oldu. Bu faydalı programdaemeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

yorum Yap