Melikgazi’De Tse Gözetim Tetkiki Toplantısı Yapıldı

    Türk StandartlarıEnstitüsü (TSE) uzmanları Melikgazi Belediyesi’nde izleme denetiminde bulunarakbirim müdürlerine kalite yönetim sistemi hakkında bilgi verdiler.

    Bu türçalışmaların hizmette verimliliği ve etkinliği artırdığını söyleyen MelikgaziBelediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, “Belediyemizde TSE EN ISO 9001: 2015Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. TSE tarafından yıllık yapılan tetkiktoplantısını bugün birim müdürlerimiz ile yapıyoruz. TSE belediyemizdekiuygulamaları yılda bir kez yerinde inceliyor. Her çalışmamızı sistematik, düzenlive sıralı olarak kayıt, takip ve değerlendirme esaslarına uygun olarakgerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tarafsız bir göz olarak yapılan uygulamalardakieksiklikleri minör ve majör olarak belirliyor. Minor eksiklikler tespitedilerek bir sonraki yılda gideriliyor. Major eksiklikler varsa da bunun acilengiderilmesi isteniyor. Uygulama ve çalışmalarımız bir standartta olup özellikleiç ve dış denetime açık, şeffaf ve her şeyimiz kayıt altındadır. TSE tarafsızolarak bu belirlemeleri yapıyor, buda bizim hizmet kalitemizi artırıyor.Kurumlaşmak için iş ile işlemlerin hep bir standart ve uyum içinde olması çokönemlidir.  Bu çalışmalarından dolayı TSEçalışanlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

yorum Yap