Olağan Genel Kurulu Hakkında

Kayserispor Kulübü Derneği’nin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.05.2021 Pazar günü Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonunda Saat  11.00’de yapılacaktır. 

Toplantıda Toplantı yetersayısının bulunmaması halinde 2. Toplantı 06.06.2021 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Değerli Üyelerimize ve Kamuoyuna Saygı ile İlan Edilir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama 2. Divan Teşekkülü ve Divana İmza Yetkisi Verilmesi3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun  Okunması5. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması6. Yönetim Kurulu’nun İdari ve Mali Yönden İbrası7. Denetim Kurulu’nun İdari ve Mali Yönden İbrası8. Seçim –  Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

– Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi– Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimi

9. Dilek ve Temenniler10. Kapanış

Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu

yorum Yap