Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi, Uzlaşma Görüşmeleri Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ıngirişimleri ve gayretleri ile Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve ŞehircilikBakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü Oruçreis KentselDönüşüm Projesi’ne ilişkin riskli alan ilanı yapılan alanda bulunan haksahipleri ile mevcut taşınmazları karşılığında, günümüz modern ihtiyaçlarınagöre tasarlanmış konutlara göre uzlaşma görüşmeleri yoğun ilgi ile başladı.

Güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, enönemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulamasıolan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi uzlaşma görüşmeleri, Büyükşehir BelediyeMeclis Kararı doğrultusunda uygulama esaslarına göre yapılıyor.

Tüm hak sahipleri ile eşit ve şeffaf uzlaşma görüşmelerigerçekleştirilirken, uzlaşma görüşmeleri için gelen vatandaşlara, belediyepersonelleri maket üzerinden yeni yaşam alanları ve uzlaşma detayları hakkındabilgiler veriyor.

Mevcut alandaki yapıların tamamı ruhsatsız oluşu, afet riskialtında bulunuyor olması, ayrıca bölgede çok ciddi güvenlik problemleri ve imaruygulamalarının yapılamaması sonucu sosyal alanların oluşturulamaması,dönüşümün temel nedenlerini ve gerekliliğini gösteriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, tüm hak sahiplerini uzlaşmagörüşmeleri için Belediye Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na bekliyor.

yorum Yap