Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Sorunsuz Uzlaşma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklimDeğişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü 200 milyon TL’lik Oruçreis KentselDönüşüm Projesi’nde hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri tüm hızıyla devamediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda hak sahipleri ile 3 haftada 450 adetkonut sözleşmesi yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik veİklim Değişikliği ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü OruçreisKentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin alanda bulunan hak sahipleri ile mevcuttaşınmazları karşılığında, günümüz modern ihtiyaçlarına göre tasarlanmışkonutlar için uzlaşma görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, enönemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulamasıolan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi uzlaşma görüşmeleri, Büyükşehir BelediyeMeclis Kararı doğrultusunda uygulama esaslarına göre yapılıyor.

Tüm hak sahipleri ile eşit ve şeffaf uzlaşma görüşmelerigerçekleştirilirken, uzlaşma görüşmeleri için gelen vatandaşlara, belediyepersonelleri yeni yaşam alanları ve uzlaşma detayları hakkında bilgilerveriyor.

Uzlaşma sözleşmeleri devam eden 572 adet konutun yapımihalesi, TOKİ tarafından yapılırken, yer teslimi gerçekleştirildiği,inşaatların başlamak üzere olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, tüm hak sahipleriniuzlaşma görüşmeleri için Belediye Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na bekliyor.

yorum Yap