Ulaşım A.Ş. Bilimsel Tabanlı Hedef Veren İlk Şirket Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. sera gazı salınımını azaltmak için toplu ulaşım sektöründe Türkiye’den Bilimsel Tabanlı Hedef veren ve onaylanan ilk şirket oldu. Kayseri Ulaşım A.Ş. bu kapsamda yaptığı çalışmaları artırıp, titizlik ile yürüterek şirketin genel skorunu da liderlik seviyesine yükseltebilmeyi hedefliyor.

DÜNYADA HEDEFİ KABUL OLAN 600 ŞİRKETTEN BİRİSİ

Sektöründe öncü olma hedefini uluslararası alana taşıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şehirde “çevreci bir yaklaşımla” çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda sera gazı salınımını azaltmak için toplu ulaşım sektöründe dünya genelinde hedefi kabul olan 600 şirketten biri olan Ulaşım A.Ş. Türkiye’den Bilimsel Tabanlı Hedef veren ve onaylanan ilk şirket olarak kayıtlara geçti.

 “A-LEADERSHİP” SEVİYESİNE YÜKSELTEBİLMEYİ HEDEFLİYOR”

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Bilimsel Tabanlı Hedef (SBT) ile, 2018 yılı verileri baz alınarak, 2028 yılına kadar sera gazı emisyonlarını, Otobüs İşletmesi için yolcu-km başına yüzde 36, Raylı Sistem işletmesi için ise yolcu-km başına yüzde 40 azaltmayı taahhüt ediyor. Ulaşım A.Ş. aynı zamanda 2018’de yüzde 0 olan yıllık yenilenebilir elektrik tedarikini 2028 yılına kadar yüzde 100’e çıkarmayı da üstlenirken, yaptığı çalışmaları artırıp, titizlik ile yürüterek şirketin genel skorunu da “A-Leadership”(liderlik) seviyesine yükseltebilmeyi hedefliyor.TÜRKİYE’DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYORAyrıca, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., 2017 yılında önemli bir başarıya imza atarak Karbon Ayak İzi’ni hesaplatıp, bağımsız kuruluşlara doğrulatmak suretiyle Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) dahil olmuştu.  Dünya genelinde yüz trilyon doların üzerinde bir varlığı yöneten toplam 1073 şirketin değerlendirildiği bu seneki CDP raporlamasın da, Kayseri Ulaşım A.Ş. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2020 puanı “B-Management” olarak açıklandı. Şirket, güncel raporda  “Kapsam 3 Emisyonları ve  Hedefler kategorisinde “A-Leadership seviyesine ulaşmış ve Fırsatları Tespit Etme, Enerji, Finansal Planlama ve İş Etkisi kategorilerinde ise B seviyesi ”  puanına ulaşmış bulunuyor. Kayseri Ulaşım A.Ş., 2020 yılında da Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) Türkiye’ den katılım sağlayan tek toplu ulaşım şirketi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

yorum Yap