Müslüman Halkların Boynu Bükük (3)
Musa Kocakiren

Musa Kocakiren

Müslüman Halkların Boynu Bükük (3)

18 Mart 2015 - 16:41

İslam toplumlarındaki hastalıkları 6 madde halinde tedavileri ile Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin otuz beş yaşında iken Şam'da, Şam ulemasının ısrarı üzerine Câmi-i Emevî'de irad ettiği bir hutbedir. Çok büyük bir ehemmiyeti haiz olması hasebiyle o zaman Şam'da bir hafta içinde iki defa tabedilmiştir(basılmıştır). Bilâhare müellif Bediüzzaman Said Nursî tarafından tercümesi neşredilmiştir.İlk 3 maddeyi  ilk iki yazımda nakletmeye çalıştım.Şimdi 4. Madde  “BÖLÜNMÜŞLÜK”  hastalığını ve reçetesini Üstad’tan özümsediğim kadarıyla nakletmeye devam edeyim.

 

 

Etnik ayrılıklar,anadil problemleri,üstün ırk yaklaşımları,bölgesel gerilim sonucu ayrılılar İslam toplumlarını  bölmüştür.Bazı ülkelerde kabilelerin üstünlük arayışları,bazı ülkelerde dil farklılıkları Müslümanları zayıflatmaya,birbirini ezmeye neden olan faktörlerdendir.

 

Bediüzzaman’ın bu hutbeyi yaptığı 1911 de  Suriye bölgesi bugün gibi karışıktı.Hatta şöyle demek daha doğru olacak, tüm Ortadoğu sahası  kargaşa,ayaklanmalar ve savaşlar içinde idi.Cumhuriyet kurulmamış,etnik azınlıklar sürekli ayaklanmalar yapıyordu.Yani Osmanlı toprakları bu hutbe okunurken ,doktora gelen hasta için reçete olarak yazılmış ve günümüze de reçete olacak bir hutbe olmuştu!

Said Nursi 40 yıl sonra eseri Türkçe’ye tercüme ettiğinde Balkanlar da yeni devletler ortaya çıkmış,Suriye ve ortada doğuda irili ufaklı bir çok devletcikler ortaya çıkmıştır.Devletcik diyorum çünkü o devletlerin başında olanlar,Halkın değil İngiltere,Fransa,İtalya gibi ülkelerin emrinde olan şahıslardı.Said Nursi’nin gayreti;Müslümanların etnik ve dil ayrılıkları yüzünden kendi milletlerinin birliğini zayıflatmaya müsaade etmemeleri,Müslüman topluluklar arasında etnik ve dil farklılıklarının belirleyici olmaması gerektiği vurgusudur.

 

 

Said Nursi, Müslüman topluluklara “İslam ümmeti birlikteliği” tavsiye etmiştir.Şam’da 10000 kişiye hitaben Üstad Bediüzzaman “İslam birlikteliği zamanı gelmiş ve geçmektedir.Bunun için gerekli olan başkalarının kusur ve hatalarını araştırmamak,İslam birlikteliği ve kardeşliğini sağlamak adına inananların kendi ellerinden bir şey gelmediğini söylemeye hakları yoktur.Böyle bir özür geçerli değildir.Bu nemelazımcılık ve tembellik ile açıklanabilir.

 

 

Müslüman liderler ve din alimlerine hitaben Müslümanlar arasındaki din bağlarının yeniden inşa edip kuvvetlendirmek için el ele çalışmayı tavsiye eden Said Nursi yeni kurulan bağımsız devletlere ABD de ki eyaletler gibi  birlik ve beraberlik içinde olmalarını tavsiye etmiştir.

 

 

Müslüman ülkelerde yıllarca “İSTİBDAT” yani halkına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizmle idare edilmiştir.Sömürgeci batılı devletler ve onların maşaları tarafından maddi manevi sömürülmüş dini,ahlaki erozyonlar  tahribatlar yapılmıştır.

 

 

Said Nursi bu sömürü düzeninin yapmış olduğu psikolojik hasarlara değinmiş,“baskı ve kölelik altında moral değerlerin,toplumun sosyal değerlerinin kaybolması şeklinde sonuçları olduğunu ifade etmiştir.”

Batının vefasızlık,maddi hayat eksenli yaşam tarzı ile ruhsuz,benci hisler, Müslümanları zayıflatmış ve birbirine düşüren fitne fesat ortamı oluşturmuştur.

 

 

 

Müslümanların bu hastalığı tedavi etmesi için İslam’a yönelmesi gerektiğini Vurgulayan Said Nursi; “Politika tek başına bozulmuş değerleri,moralleri ve sosyal değerleri geri getirmeye yeterli değildir.Aynı zamanda Müslümanlar da dini değerler üzerinden siyasi politika yapmalarına  ve imtiyaz kazanmaya çalışmalarına müsamahakar davranmamalıdırlar.islam’ın hakikati her şeyin üstündedir.Her türlü siyaset ona hizmet edebilir fakat hiçbir siyaset İslam’ı kendisine araç olarak kullanma haddini göremez.”uyarısını yapmıştır.

ankara escort eryaman escort sincan escort

YORUMLAR

  • 0 Yorum