Yeminli Tercüme Nedir? Ne Değildir?

Yeminli Tercüme Nedir? Ne Değildir?

Yeminli Tercüme Nedir? Ne Değildir?
07 Kasım 2019 - 21:44

İletişim araçlarının gelişimi, kürselleşme ve ülkemizin diğer ülkelerle ilişkilerinin gelişmesiyle beraber, tercüme hizmetlerine yönelik talebin artığından söz edilebilir. Bu sahadaki taleplerin artmasıyla birlikte, tercüme hizmetleri veren kurumların hizmet ve standartlarında da bir dizi değişiklikler meydana geldi. Tercüme noktasında ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak için standart bir hizmetin yanı sıra, yeminli tercümanlarca yerine getirilen ve daha çok resmi evrak veya bu niteliğe haiz metinlerin tercüme edilmesi için talep edilen hizmetler de ortaya çıktı. İlgili hizmete, yeminli tercüme veya yeminli tercüman tarafından verilen çeviri hizmeti denir.

Yeminli tercüman kimdir, ne yapar?

Tercüme ihtiyacı olan bir kişinin elindeki metnin çevirisini yapması üzerine herhangi bir tercümandan hizmet alması mümkündür. Ancak tercüme edilecek metnin resmi nitelikli olması gibi durumlarda, herhangi bir tercümandan hizmet alınması doğru olmaz. Resmi nitelik taşıyan evrakın çevirisinin de resmi kabul edilebilmesi için yeminli tercümanca çevrilmiş olması ve üzerine de bir dizi kayıtların düşülmesi gerekir. Bu kapsamda yeminli tercüman, resmi kurum olan notere kayıtlı olarak çeviri ofislerinde çalışan bir personeldir.

Yeminli tercüman olmak için bir dizi şartların taşınması lazımdır. Öncelikle, hakim olunan dille alakalı geçerliliği bulunan bir belgenin notere sunumu ve noter tarafından talep edilen diğer evrakların teslimi şarttır. Evrakların incelenmesinin ardından yeminli unvanı kazanılır ve çeviri ofislerinde resmi nitelikli evrakları çevirileri yapılabilir. Bir resmi evrakın tercümesini yeminli vasfına sahip çeviri uzmanının yapmaması gibi bir durumda, ilgili evrakın çevirisinin resmi kurum ve kuruluşça kabulü mümkün olmaz. Bu da, kişi için hem zaman hem de maliyet kaybı anlamına gelir.

Sadece resmi nitelikli evrak çevirileri değil, ticari ve hukuki nitelik arz eden ve resmi bir kuruma beyan edilmeyecek olmasına rağmen önemli görünen metinlerin çevirileri de yeminli kişilerce yapılabilir. Böylece evrakın kim tarafından, ne zaman, ne şekilde çevrildiği ve doğruluk beyanı gibi kayıtlar tutulabilir. Resmi evrakın çevirisine noter tasdikleri alabilmek için de yeminli tercüman kaşesine ihtiyaç duyulur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum