Zabıta Memuru Alımına Ait Sözlü Ve Uygulamalı Sınava Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

 18/06/2021

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliğihükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlananilana istinaden 26.05.2021-10.06.2021 tarihleri arasında adayların başvurularıkabul edilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde;

1) Herhangi bir Lisans programından mezun ve en az B sınıfıehliyeti olanların başvurabildiği 1 nolu ilandaki 1 kişilik alım için KPSS puansıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 5 katı aday olan 5 kişi;

2) Fakültelerin; Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, HaritaMühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinin birindenmezun ve en az B sınıfı ehliyeti olanların başvurabildiği 2 nolu ilandaki 2kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 5 katıaday olan 10 kişi;

3) Herhangi bir Lisans programından mezun, en az B sınıfıehliyeti ve İngilizce YDS’den en az “E” seviyesinde olanların başvurabildiği 3nolu ilandaki 1 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvurukriterlerine uyan 5 katı aday olan 5 kişi;

4) Herhangi bir Lisans programından mezun, en az B sınıfıehliyeti ve Arapça YDS’den en az “E” seviyesinde olanların başvurabildiği 4nolu ilandaki 1 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvurukriterlerine uyan 5 katı aday olmadığından 1 kişi; 

                                                                 

olmak üzere toplamda 21 kişi sözlü ve uygulamalı sınavakatılmaya hak kazanmıştır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, sınavtarihi ve saatini gösterir liste aşağıda yayınlanmış olup, ayrıca  sınav giriş belgelerine ilanda belirtildiğiüzere  web adresimiz üzerinden belirtilenlink’ten ulaşabileceklerdir. Ayrıca, adaylara resmi yazılı olarak adreslerinetebligat yapılmayacaktır.

Yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınavakatılma hakkı elde edememiş olup; bu adayların başvuru ilan metninde yer alannitelikleri ve boy/kilo kriterini taşımadıkları anlaşılmıştır. Bu adaylaraherhangi bir bildirimde bulunulmayacak, bilgi almak isteyen başvuru sahipleriBaşkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.

ÖNEMLİ UYARILAR:

1.            Sınavgiriş belgesinin bildirilen linkten indirilmesi neticesinde şahsınıza aitbilgileri kontrol ediniz.

2.            Sınavagiriş belgesi yalnız bu sınava giriş için kullanılır, başka bir amaç içinkullanılamaz.

3.            Sınavgiriş belgesi olmadan sınava girmeniz mümkün değildir. Sınav günü belgeniziyanınızda bulundurmayı kesinlikle unutmayınız.

4.            Sınavagirerken bu sınava ait Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik numarasıyazılı olan Nüfus Cüzdanınızı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı da yanınızdabulundurmanız gerekmektedir.

5.            Sınavagirmeye hak kazanan aday belirtilen gün ve saatte sınavın yapılacağı sınavmerkezinde hazır bulunmalıdır. Aksi durumda aday sınava katılmamışsayılacaktır.

6.            Sözlüsınav sonrasında ilanda belirtilen tarihte Uygulamalı Sınav yapılacak olup; Uygulamalı Sınav için yanınızda gereklispor kıyafet ve spor ayakkabı bulundurmayı unutmayınız. (Kıyafet değişimi içingiyinme odaları tahsis edilecektir.)

7.            Sözlü veUygulamalı Sınav belirlenen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devamedilecektir.

İlan olunur.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlan No:1- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız.

İlan No:2- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız.

İlan No:3- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız.

İlan No:4- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız.

Tarih : 18.06.2021

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

yorum Yap