“2021 Ahi Evran Yılını Esnaf Müzesi ile Taçlandıracağız”

Kayseri Büyükşehir BelediyeBaşkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından “Ahi Evran Yılı” olarak ilan edilmesinin memnuniyetini yaşadıklarınıbelirterek, “2021 Ahi Evran Yılını Esnaf Müzesi ile taçlandıracağız. AhilikKültürü’ne her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgiliyaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılını Ahi EvranYılı ilan etmesine yönelik kararın 6 bin yıllık ticari geçmişe sahip Kayseri’dememnuniyetle karşılandığını ifade ederek, “Kayseri, Ahiliğin beşiğidir.Esnaflarımız Ahi düsturu ile yetişmiş, Ahilik kültürünü de her dönem yaşatmayadevam etmiştir. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın2021 yılını Ahi Evran Yılı ilan etmesi çok anlamlı ve değerlidir” dedi.

AHİLİĞİN TOHUMLARIKAYSERİ’DE EKİLDİ

Başkan Büyükkılıç, Anadolu’nunTürk ve Müslüman yurdu olmasına büyük katkı veren Ahiliğin tohumlarınınKayseri’de ekildiğini, Ahi Evran’ın bugün ‘Esnaf Müzesi’ olarak hizmet verenbina ve mahallede debbağlık yaparken Evhaüddin Kirmani Hazretleri’nin kızıFatma Bacı ile evlendiğini ve ‘Bacıyan-ı Rum’un temellerini de Kayseri’deattığını anlattı.

AHİ EVRAN VE KAYSERİ

2021 yılı projeleri kapsamındaKayseri’de esnaflığı ve sanatkârlığı yaşatmak adına Melikgazi ilçesi TacettinVeli Mahallesi’nde bulunan Ahievran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi yenilenmesininBüyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını vurgulayan Büyükkılıç, AhiEvran’ın Kayseri için önemini şöyle açıkladı: “13. yüzyılda Ahi Evrantarafından Anadolu’da kurulan Ahilik Teşkilatı, halkın sanat ve meslek alanındayetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını iyiinsan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Erzurum’danKayseri’ye gelen Ahi Evran sosyo-ekonomik anlamda oluşturduğu ilkeler ileKayseri’de kurup olgunlaştırdığı Ahilik Teşkilatı’nı, Tüm Anadolu’ya yaymıştır.Sadece Ahi Evran değil, aynı zamanda kadınların da çalışma hayatında yeralmasını sağlayan, ticareti, girişimciliği öğreten, Ahi Evran’ın hanımı FatmaBacı da “Bacıyan-ı Rum” adıyla kadınlar arasında Ahilik prensibinin yayılmasıkonusunda çok önemli ilke ve prensiplerin Kayseri’den başlayarak tüm Anadolu’yayayılmasına zemin hazırlamıştır. Kayseri, Ahiliğin beşiğidir. Esnaflarımız Ahidüsturu ile yetişmiş, Ahilik kültürünü de her dönem yaşatmaya devam etmiştir.2021 Ahi Evran Yılını Esnaf Müzesi ile taçlandıracağız. Ahilik Kültürü’ne herzamankinden daha fazla sahip çıkacağız.”

Başkan Büyükkılıç, Ahi Evran’ıntoplumu ve ticareti ayakta tutma anlamında Anadolu’yu adeta imar ettiğinibelirterek, “Günümüzde sadece ülkemize değil dünyaya mâl olmuş birzenginliğimizdir. Bu nedenle kısmen de olsa ona vefa borcumuzu ödemek ve onudaha da fazla anlamak adına 2021 yılının Ahi Evran Yılı ilan edilmesi çokanlamlıdır. Umarım bu vesile ile Ahi Evran’ı ve öğretisini daha iyi anlarız,ondan örnek alırız, fayda sağlarız. Bu kararın ülkemize de tüm insanlığa dahayırlı, faydalı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza daşükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

yorum Yap