Başkan Palancıoğlu Türkiye’yi Temsilen Avrupa Birliği Toplantısında

    Melikgazi BelediyeBaşkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye’yi temsilen çevrimiçi olarak yapılanAvrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin toplantısına katıldı.

    ToplantıdaTürkiye’nin menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli söylemlerde bulunduklarını vurgulayanBaşkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Pandemiden dolayı çevrimiçi olarakyapılan Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin toplantısına Türkiye’yi temsilenkatılıyoruz. Buradaki toplantılarda söz alıyoruz. Türkiye’nin menfaatlerinikoruyacak şekilde gerekli söylemlerde bulunuyoruz. Tabii Avrupa Birliğigenişleme süreci ile ilgili Türkiye’nin de içinde olduğu bir süreç var. Buradayerel yönetimlerin, belediyelerin rolü dijital şehirler, akıllı kentler ileilgili. Dolayısıyla buradaki toplantıda da Türkiye’nin menfaatlerini en iyikoruyacak şekilde buraya katılıyoruz. 6 ayda bir olan toplantılar haricinde bukomite toplantıları da yaklaşık 2 ayda bir yapılıyor ve bizlerde katılıyoruz.İnşallah hayırlı sonuçlar çıkar. Türkiye Avrupa’da gerçekten ilerleyen büyüyengenişleyen bir ülke bundan sonra da Türkiye’nin rolü Avrupa’da çok daha farklıolacaktır. Biz de bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” dedi.

yorum Yap