Bölgenin En Güçlü Su Laboratuvarları KASKİ’de

Sahip olduğu akreditasyon belgesindendolayı uluslararası geçerliliği olan ve alanında örnek alınan bir Laboratuvarolmayı başaran KASKİ Genel Müdürlüğü Laboratuvarları, kurumsal kapasiteyi dahaüst noktalara taşımak için her geçen gün hizmet kalitesini artırıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Laboratuvar Şube Müdürlüğü, teknikyeterliliğe sahip personeli, son teknolojik imkânlar ile donatılmış altyapısıylaözel ve kamu kurumları arasında bölgede lider konuma geldi.

Atık Su Laboratuvarı, İçme SuyuLaboratuvarı ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında su, atık su, toprak, arıtmaçamuru ve havuz suyu matrikslerinde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizve ölçümler gerçekleştiriliyor.

KASKİ’den konuya ilişkin yapılanaçıklamada gerçekleştirilen analiz ve ölçüm sonuçlarının hem ulusal hem deuluslararası geçerliliğe sahip olduğu belirtilerek şu ifadelere yerverildi: 

“Kurumumuzun görev ve sorumluğu kapsamındayapmış olduğumuz analiz ve ölçümlere ek olarak şehrimizden ve bölgemizden gelenözel su, atık su numune alma ve analiz talepleri de laboratuvarlarımıztarafından karşılanmaktadır. Su Analiz Laboratuvarlarımız analiz ve ölçümfaaliyetlerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin göstergesi olarak 2008yılından beri akreditasyon belgesine sahip olup, belge kapsamını her yılartırmaktadır. Laboratuvarlarımız 2021 yılında TÜRKAK’tan akredite parametreve metot sayısını 197’e çıkarmıştır. Böylece içme suyun da 91, atık su da63,  arıtma çamurunda 12, toprakta 12 ve havuz suyunda 19 olmak üzeretoplam 197 parametre ve metot belgemiz kapsamında yer almaktadır.

Ayrıca 2008 yılından beri Çevre veŞehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi”kapsamımızda yer alan “Atık Sulardan Numune Alma Faaliyetleri” de yine 2021yılı TÜRKAK denetiminde akreditasyon belgemiz kapsamına dâhil edilmiştir. Yineiçme suyu havzalarının tarımsal kirletici kaynaklardan korunması için analizigerçekleştirilen PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) analizleri deakreditasyon kapsamımıza ilave edilmiş olup “İnsani Tüketim Amaçlı SularHakkındaki Yönetmelik” ile istenilen tarımsal kirletici parametreleri içindeakredite analiz sonucu üretilebilmektedir.” 

yorum Yap