Büyükşehir Belediyesi 3. Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması Sonuçlandı

Edebiyat ve sanat ortamını canlandıracak, yeni yeteneklerekapı aralayacak şiir yarışmasının üçüncüsü olan ve Divan Edebiyatı’nın ilkönemli ismi sayılan Kadı Burhâneddîn’e adanan şiir yarışmasında kazananlarbelli oldu.Türkiye genelinde 3 bin şairin katıldığı yarışmayagönderilen şiirler ön jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. İlk 100’egiren şiirler, seçici kurul tarafından oylandı.

Seçici kurulda, Prof. Dr. ZiyaAvşar, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Dr. Celâl Fedai,Yavuz Bülent Bâkiler, Hayati İnanç, Bekir Oğuzbaşaran, Ali Ayçil, Salih Özgöncüve Serdar Öztürk olmak üzere alanlarında söz sahibi seçkin akademisyen vekalemlerden oluştu.

Yarışma sonuçları, Kayseri Lisesi’nde düzenlenen toplantıdaKültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü tarafından açıklandı.

Toplantıya jüri üyeleri de pandemi tedbirleri kapsamında video konferansyoluyla katıldı.Özgöncü toplantıda yaptığı açıklamada, “Bu yarışmamıza 14.asırda kadılık, vezirlik, hükümdarlık yapmış; âlim ve şair bir devlet adamı,aynı zamanda bir Kayseri sevdalısı Kadı Burhâneddîn’in ismini koyduk.Türkiye’den toplam 3 bin kişi katıldı. Katılım sayısı yarışmanın bütünTürkiye’ye yayıldığını ve diğer yarışmalarımızla birlikte şiir yarışmasınınartık kurumsal hale geldiğini göstermiştir. Pandemi döneminde elimizdengeldiğince kültür, sanat ve edebiyat adına Başkanımız Sayın Dr. MemduhBüyükkılıç öncülüğünde hızla devam edecek” diye konuştu.

Başkan Özgöncü daha sonra şiir yarışmasının kazananlarınışöyle açıkladı:

“Birinci Hatay’dan katılan ‘Karabağarzuhâli ’ adlı Şiiri ileHüseyin Uzel, ikinci; İstanbul’dan katılan ‘Biliyor Musun?’ adlı Şiiri ileBerdar Doğan, üçüncü yine İstanbul’dan ‘Çünkü Yukarıya ve Aşağıya Giden YolBirdir’ adlı şiiri ile Onur Tuna Bozbey, dördüncü; Karaman’dan ‘Beş Yaşım NerdeBenim’ adlı Şiiri ile İbrahim Şaşma, beşinci; Sakarya’dan ‘Hiç AnlatmadığımızRüyalar’ adlı Şiiri ile Şeymanur Duran ve altıncı; ‘Tahmis-i Gazel-i Fuzuli’adlı Şiiri ile Seda Nur Varol.”

Ayrıcayarışmada ilk 100’e giren şiirler Büyükşehir Belediyesi tarafındankitaplaştırılarak edebiyat hayatına kazandırılacak.

Yorumları Göster (4)