Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan Duyuru

14/05/2018 tarih ve 2018/222 sayılı Kayseri BüyükşehirBelediyesi Meclisi Kararınca yürürlüğe giren Yağlı Kanal-Baca Temizleme veDenetim Yönetmenliği hükümlerince Kayseri il sınırları içinde doğalgaz kullanılancihazların; bacalarının temizliği, denetimi ve bakımı yerel gaz dağıtımşirketinin sorumluluğundadır. 

Kayseri İl sınırları içerisinde YağlıKanal-Baca Temizleme Yetki Belgesi için İtfaiye Daire Başkanlığına başvurular01/12/2021 Çarşamba sona erecektir.

İsteklilerin bu tarihten öncemüracaatlarını yapmaları gerekiyor. Yağlı kanal- Baca Temizleme ve DenetimYönetmeliğine belediyemizin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

yorum Yap