Büyükşehir, Selçuklu Eseri Türbeyi 40 Günde Gün Yüzüne Çıkardı

KAZI ÇALIŞMALARI 40 GÜN SÜRDÜ

Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde, jeoradar çalışmasıile toprak altında bir yapının varlığının tespit edilmesinin ardından KayseriKoruma Bölge Kurulu’ndan izin alınarak 3 Ağustos’ta Müze Müdürlüğü denetiminde,Büyükşehir Belediyesi’nin konusunda uzman teknik kadrosu eşliğinde kazıçalışmaları yapıldı. Çalışmalar 40 gün sürdü.

MEZAR TAŞINDA ‘EL MUHTAÇ İLA RAHMETULLAHİ’ YAZIYOR

Kazı çalışmaları tamamlanırken, gerçekleştirilen kazılardagün yüzüne çıkan yapının 13. yüzyılın ortalarından 14. yüzyılın ortalarınakadar görülen, cenazelik katı bulunan eyvan tipi türbe olduğu ortaya çıktı.Selçuklu veya beylikler dönemine ait olduğu anlaşılan yapının kuzey cephesindeüst kata çıkan merdivenler yer alırken, alt katın büyük oranda sağlam ve ayaktaolduğu görüldü. Yine kuzey cephesinin önünde yapının içinden çıkartıldığıdüşünülen İslami lahit formunda mezar taşı tespit edilirken, kazılarda bu mezartaşının yaklaşık 3’te 1’ine ulaşılabildi. Ayrıca mezar taşının okunabilenbölümünde ‘el muhtaç ila rahmetullahi’ (Allah’ın rahmetine muhtaç olan) yazdığıgörülürken, kazılar sonucunda bugüne kadar bilinmeyen bir Selçuklu eseri dahaşehre kazandırılmış oldu.

Kazı çalışmaları tamamlanan eyvan tipi türbeyi yerindeinceleyen Başkan Büyükkılıç, kazı ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürü ŞükrüDursun ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’den bilgileraldı.

“YİNE BİR SELÇUKLU ESERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞ OLUYOR”

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada,  Selçuklu medeniyetinin merkezlerinden birisiolan Kayseri’de yeni bir Selçuklu eserini daha gün yüzüne çıkarttıklarınıbelirterek şunları söyledi:

“Kayseri bir açık hava müzesi diye hep söylüyoruz. Şu andaSeyyid Burhaneddin hazretlerinin metfun olduğu mezarlıktayız. Malumunuz SeyyidBurhaneddin Hazretleri 1200’lü yıllara ait bir dönemi çağrıştırır. Burada dayeni yaptığımız bir kazıda yine bir Selçuklu eseri gün yüzüne çıkmış oluyor.Bir türbe olarak, bilirkişilerimizin tespitleri o doğrultuda. Daha öncekiyaptığımız kazıda kemiklik olarak nitelendirdiğimiz bölüm var idi.Kazılarımızın devam edip sonlanma aşamasında gördüğümüz şekliyle bunun metfunolan kabrin olduğu kısmın da ortaya çıktığı ve bir türbe olduğu kanaati oluştu.Daha önceki Selçuklu dönemine ait yapılmış olan çalışmaların benzeri burada sözkonusu. Yaklaşık bin 300’lü yıllar Selçuklular dönemi ya da daha sonrasındakibeylikler dönemi olarak tanımlanıyor.”

“KAYSERİ’DE TARİHE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bulunan yapının Seyyid Burhaneddin hazretlerine yakınolmasının o döneme bir bakıma işaret ettiğini ifade eden Büyükkılıç,“Muhtemelen eyvan tipi, bir yapı söz konusu. Dikdörtgen şeklinde gördüğümüzgibi metfun olan kabrin olduğu yer. İnşallah bu konu ile ilgili diğerdetaylarını daha sonraki çalışmada göreceğiz. Ama bir Müslüman mezarı olduğu dagün ışığı gibi ortada. Çünkü oradan çıkan levhada ‘rahmete muhtaç olan’ diyeArapça yazılmış olan tabirin olduğunu gözlemlemekteyiz. Bir Selçuklu şehri olanKayseri’mizde Selçuklu’nun daha önceki, Kızıl Köşk, Keykubadiye Sarayı gibi kazılarımızıyaptığımızı, buradaki yapının benzerinin de aynen Kızıl Köşk’tekine benzemişolması da yine bir Selçuklu eseri olduğunun en önemli kanıtlarından birisi”diyerek, Kayseri’de tarihe sahip çıkmaya, geçmişe ait eserleri ortaya çıkarmayadevam edeceklerinin altını çizdi.

Başkan Büyükkılıç’a inceleme sırasında İl Kültür ve TurizmMüdürü Şükrü Dursun, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kent Tarihi veTanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem de eşlik etti.

KAZI ÇALIŞMALARI KENTİN DÖRT BİR YANINDA SÜRÜYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Örenşehir, Kızıl Köşk,Keykubadiye Sarayı, Kaniş Karum ve fosil kazıları başta olmak üzere değişikalanlarda kazı çalışmalarını sürdürüyor.

yorum Yap