Kayseri Bilim Merkezi Bir Başarıya Daha İmza Attı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)destekli altı bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde yapılançalışmalarla, farklı mühendislik alanlarında sızdırmazlık elemanı olarak dakullanılan ve supermanyetik bir nanomalzeme olan Ferrofluid maddesi patentsürecine girdi.

KAYSERİ BİLİM MERKEZİ EĞİTMENİ TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösterenKayseri Bilim Merkezi Eğitmeni Kimyager Dr. Lütfiye Aydın tarafından özgünsentezi yapılan nanomalzeme, Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji AraştırmaMerkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erkan Yılmaz’ın da desteğiyleprojelendirilip, üretim çalışmalarına başlandı. Kayseri Bilim Merkezibünyesinde gerçekleştirilen Ferrofluid üretim çalışmalarında, yerli imkânlarlaithalat fiyatının ortalama dörtte biri maliyetle çok özel bir akışkan maddeolan Ferrofluid üretildi.

ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Dünyada, başlıca Amerika Birleşik Devletleri tarafındanüretilen ve gerek sınai gerekse ekonomik anlamda önemli bir akışkan madde olanFerrofluid’in, yerli imkânlar kullanılarak üretilmesi, başta maliyet konusuolmak üzere ülkeye büyük avantaj sağlayacak. Bu anlamda ülke ekonomisine büyükkatkı sağlayacak olan söz konusu nanomalzeme, Kayseri Bilim Merkezi’nde yeninanomalzemeler hakkında farkındalık sağlarken, bilim severler ve öğrencileriçin de ayrıca önem arz ediyor.

FERRO-SAAT YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Söz konusu proje kapsamında Kayseri Bilim Merkezi için yenisergileme çalışmaları da planlanıyor. Ferrosaat gibi yeni bilimsel sergi düzeneklerinin dizayn  çalışmaları hızla yürütülürken çalışmakapsamında yeni bir ürün tasarımı olan ferro-sıvı saat için arduinoyazılımlarının protipleri yapılıyor. Bu ürünün deneme aşamasında olduğubelirtilirken, bu sayede başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere dünyanın farklıülkelerinde kullanılabilecek yeni sergi ürünlerinin ve cihazların üretilmesininönünün açılması hedefleniyor.

yorum Yap