Ulaşım A.Ş. Tramvay Hatlarının Hizmet Kalitesi Tescillendi

Geliştirilen performans sistemi ile ortaya koyulan ölçüm sonuçları KayseriUlaşım A.Ş. hizmet kalitesinin, standardın gerekliliklerini karşıladığınıgösterdi.Toplu taşıma sisteminin performansını geliştirerekvatandaşların almış oldukları hizmetten duydukları memnuniyeti artırmayıhedefleyen ve 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri Memnuniyeti YönetimSistemi, 50001 Enerji Yönetim Sistemi, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemibelgelerine sahip olan Kayseri Ulaşım A.Ş. yönetim sistemi belgelerine, sonolarak “Avrupa Birliği EN 13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi YönetimiStandardı“ belgesini de ekledi.

ULAŞIM A.Ş. TRAMVAY HATLARINDA STANDARTLARA UYUM ÇALIŞMALARINA 2017YILINDA BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tramvay hatlarındastandartlara uyum çalışmalarına 2017 yılında başladı. Yapılan çalışmalarlaistasyonlarda yer alan yönlendirme ve bilgilendirme araçları düzenlenerek,infopano (bilgi panosu) içerikleri güncellendi. İstasyonlara dinamik yolcubilgilendirme ekranları yerleştirildi ve bilet makinelerinin sayısıarttırılarak, araç içi piktogramlar oluşturuldu.Turnikeler, bilet makineleri, araç içi bilgisistemleri gibi vatandaş tarafından kullanılan ya da vatandaşa bilgi sunanekipmanların performansı özel olarak denetlendi ve hizmet performanslarıgeliştirildi.

Ayrıca, güvenlik görevlisi, engelsiz erişim personeli, çağrımerkezi personeli, makinist, güvenlik gibi vatandaşla etkileşim halinde olançalışanların vatandaşa hizmet sunma esnasındaki tavır ve davranışları üzerindeçalışılarak, eğitimler düzenlendi. Yolculuk konforunu temel alarak tramvaykullanımı ve müşteri deneyimi standart hale getirildi. Kurumsal web sitesiyolculuk ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Temizlik işlemlerinden vatandaşbildirimlerinin cevaplanmasına kadar daha birçok alanda da geliştirmeleryapıldı.

Geliştirilen performans sistemi ile ortaya koyulan ölçüm sonuçlarıKayseri Ulaşım A.Ş. hizmet kalitesinin, standardın gerekliliklerinikarşıladığını gösterdi. Performansın ve yapılan geliştirmelerindeğerlendirilmesi bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından yapıldı veyapılan denetimlerle Kayseri Ulaşım A.Ş. tramvay hatlarının Avrupa Birliği EN13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Yönetimi Standardına uygun olarakhizmet sunduğu tescillendi.

yorum Yap